DSC_0643Vydra v Čiernom Balogu pripravila v tomto roku pre individuálnych záujemcov počas letných prázdnin exkurzie so sprievodcom k Dobročskému pralesu.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Je chránená najvyšším (piatym) stupňom ochrany. Verejnosť má možnosť nazrieť do pralesa z exkurzného chodníka.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales je jedným z najstarších chránených území na Slovensku – od roku 1913. Dôvodom ochrany je zachovanie zvyškov pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali tisícročia. Vývoj v Dobročskom pralese prebieha ako cyklus, v ktorom sú zastúpené všetky vývojové štádiá a fázy, ktoré sa vzájomne prelínajú a vytvárajú jeho charakteristický vzhľad. Celý vývojový cyklus Dobročského pralesa trvá 400 rokov. Hlavnými drevinami Dobročského pralesa sú jedľa, buk, smrek, menej javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Jedľa sa prirodzene dožíva až 450 rokov, smrek 350 a buk 250 rokov.

Význam a dôležitosť uvedeného územia aj z celoeurópskeho pohľadu potvrdzuje udelenie Európskeho diplomu, ktorým ho Výbor ministrov Rady Európy ocenil v roku 1998, 2008.

Všeobecné podmienky:

Vstupné:

Deti do 6 rokov                                                 0 €

1 – 7 osôb                                                      30 € poplatok pre celú skupinu

8 – 15 osôb                                                      4 € na osobu

16 – 45 osôb                                                   60 € poplatok pre celú skupinu

Je potrebné, aby sa účastníci prepravovali vlastným autom a jeden účastník odvezie sprievodcu.

Stretnutie účastníkov je v Čiernom Balogu v Informačnom centre Vydra (areál ČHŽ) najneskôr 15 minút pred odchodom, kde bude zaplatené vstupné. Exkurzia začína na Tlstom javore, kam sa účastníci so sprievodcom spoločne dopravia.

V prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia nekoná (Prales sa nachádza na Rudnej magistrále, počas búrok hrozí nebezpečenstvo úderu blesku).

Prihlásiť sa je možné najneskôr deň vopred do 17.00 na telefónnom čísle 0901 764 766.

Dátum

Deň v týždni

Hodina

17. júl

piatok

15:00

24. júl

piatok

15:00

2. august

nedeľa

13:00

10. august

pondelok

15:00

16. august

nedeľa

13:00

21. august

piatok

15:00

28. august

piatok

15:00