007PK_Posledné farby jesene

1. ročník fotosúťaže

Občianske združenie VYDRA v spolupráci s obcou Čierny Balog

vyhlasuje 1. ročník súťaže

Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona

 Kategórie

A:          Príroda a krajina

B:          Folklór a tradície

 

Cieľ súťaže:

Zachytiť, uchovať a propagovať prírodné krásy a národopisné klenoty z okolia rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou).

Priebeh súťaže:

 • 1. ročník súťaže začína v mesiaci október 2014
 • Fotografie zaslané organizátorovi súťaže v kalendárnom mesiaci budú zverejnené na www.facebook.com/vydra.sk stránke v prvý deň nasledujúceho mesiaca (rozhoduje dátum prijatia). Počas tohto mesiaca bude môcť verejnosť hlasovať. Pri zverejnení nových fotografií bude vyhlásená fotografia mesiaca v každej kategórii.
 • V mesiaci október bude uzavretý predchádzajúci ročník súťaže a vyhlásený nový ročník.
 • V mesiaci november (Mesiac fotografie) odborná porota vyberie 24 fotografií, z ktorých ocení v každej kategórie prvé 3 miesta. Z fotografií bude inštalovaná výstava.
 • fotografie budú prijímané výlučne elektronicky na adrese tik@vydra.sk, v predmete e-mailu heslo „FOTOSÚŤAŽ“.

Podmienky súťaže:

 • Autor fotografie môže poslať v rámci jedného mesiaca do jednej kategórie maximálne 2 fotografie (4 fotografie za mesiac, 48 fotografií v rámci jedného ročníka súťaže)
 • Fotografie nesmú byť staršie ako jeden rok.
 • Fotografia bude prijatá do súťaže, ak autor zašle zároveň názov fotografie, svoje meno a priezvisko, bydlisko (názov obce, prípadne štátu, ak nežije na území SR), e-mailovú adresu a ak fotografia bude spĺňať parametre: formát JPG, veľkosť 2,0 MB, dlhšia strana 2048 pixelov. Odporúčaný formát 2:3 alebo 3:4, inak môže dôjsť k orezaniu fotografie.
 • Fotografie budú na webovej stránke zverejnené anonymne, uvedené bude pridelené poradové číslo a názov fotografie.
 • Fotografie budú hodnotené anonymne verejnosťou a odbornou porotou.
 • Fotografie budú slúžiť na propagáciu územia v okolí rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou) pri zachovaní autorských a vlastníckych práv.
 • Autor zaslaním svojej fotografie do súťaže súhlasí s podmienkami súťaže a v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.