školenie

Počas ostatného februárového víkendu sa u nás konalo každoročné vzdelávanie pre vedúcich a inštruktorov Vydrovských letných táborov. Má byť užitočné nielen pre začínajúcich inštruktorov, ale aj pre našich stálych vedúcich. Lektorom vzdelávania bol Juraj Hipš, riaditeľ CEEV Živica.

Účastníci si vybrali tieto témy:

  1. Predchádzanie konfliktom a ich riešenie
  2. Komplexné plánovanie (časový harmonogram, rozdelenie funkcií, spolupráca)
  3. Dieťa a jeho fyzické možnosti
  4. Odmietavý postoj dieťaťa

Po skončení kurzu som sa jeho účastníkov spýtala: „Čo zo školenia (nápad, skúsenosť, novú vedomosť…), ako najužitočnejšiu vec použijete na tohtoročnom tábore?“

Diana Ivanová, vedúca mládežníckeho tábora má jasno: „Určite sa budeme snažiť zaviesť rozloženie síl vedúcich. Bolo by fajn zaviesť ,,zmeny”, počas ktorých budú jednotliví vedúci pracovať alebo oddychovať. Aby nerobili všetci všetko naraz, ale aby sa dohodli na tom, kedy bude mať kto akú aktivitu. Podľa toho sa pripraví a bude mať aj zaslúžený oddych. Dúfam, že sa nám to podarí dostať do praxe, pretože naša práca v tábore si vyžaduje 24-hodinovú pozornosť. Mohli by sme tak do aktivít dať viac kreativity, keďže by našou hlavnou myšlienkou nebol spánok J

Tomáš Goga, skúsený dlhoročný vedúci detského tábora povedal: „Jednoznačne to, ako správne používať komunikáciu. Ale aj ako zabezpečiť kontinuálnu prípravu programu, nie nárazovú. Porozumel som prerozdeľovaniu prác v príprave – jeden pripravuje program, ostatní sa venujú deťom. Príprava programu jednotlivcom je dôležitá pre určenie priamej zodpovednej osoby za určitú časť programu a zároveň plní funkciu oddychovej fázy. Zároveň som získal informácie o príprave hier, o dôležitosti ich uvádzania, ako vytvoriť tú správnu atmosféru a deti naladiť na vlnu očakávania. Potvrdil sa mi predpoklad, že deti sa veľmi rady zapoja do rôznych práce, ak sú motivované. Mnohí sa až na našich táboroch naučia zakladať oheň, nosiť drevo alebo vodu, starší rúbať drevo, čistiť zemiaky a zeleninu a podobne.

Celkovo hodnotím školenie ako veľmi osožné a veľa nadobudnutých skúseností využijem v budúcnosti.“

Aj keď sa leto a tábory zdajú byť ešte ďaleko, naše prípravy sú v plnom prúde. Prvé prihlášky na jednotlivé turnusy Vydrovský letných táborov už prichádzajú a my sa tešíme na deti.

M. Heretová