????????????????????????????????????

Posledný bajt

Mládežnícky vydrovský letný tábor, spojený s dobrovoľníckou prácou pre všetkých od 15 rokov vyššie, aj tento rok pomohol Vydrovskej doline.

V dopoludňajších hodinách ste nás, dobrovoľníkov, mohli zahliadnuť napríklad v skanzene, hrabúc nekonečné množstvo pokosenej trávy, alebo na táborisku stavajúc ohradu pre huculy, vďaka ktorej sa Lesnícky skanzen bude môcť stať súčasťou Huculskej magistrály. Tiež sme priložili ruku k dielu v minilande, kde sme sa aj my stali na chvíľu atrakciou. Vďaka nám je napríklad o jednu mini trať pre vláčik viac. Nezabudli sme ani na Čiernohronskú železničku, ktorú sme mohli kde-tu oživiť farbami a byť na chvíľu maliarmi.

Mládežnícky tábor s tohtoročným názvom Posledný bajt a apokalyptickou tematikou sa zase raz zapísal do spomienok našich účastníkov ako jeden z najlepších táborov, na ktorých kedy boli. Nie len kvôli všetkým tým skúsenostiam, ktoré nadobudli vo Vydrove, ale aj kvôli pestrému programu plnému rôznorodých hier priamo na táborisku.

Lepší kolektív sme ani nemohli byť!

Hlavná vedúca Miška Segeďová