Kto hľadá, určite nájde!

Pod týmto názvom sme uskutočnili projekt finančne podporený Partnerstvom Muránska Planina – Čierny Hron. Kto mal v ostatných dňoch cestu okolo Vydry, mohol si všimnúť novú informačnú tabuľu s mapou obce, fotografiami, kontaktmi a podrobnými informáciami o ubytovacích zariadeniach v Čiernom Balogu, ktoré mali záujem o takéto zverejnenie. Týmto projektom sme reagovali na problém návštevníkov obce, ktorí neplánovane bez rezervácie ubytovania […]