????????????????????????????????????

Informačná tabuľa

Pod týmto názvom sme uskutočnili projekt finančne podporený Partnerstvom Muránska Planina – Čierny Hron. Kto mal v ostatných dňoch cestu okolo Vydry, mohol si všimnúť novú informačnú tabuľu s mapou obce, fotografiami, kontaktmi a podrobnými informáciami o ubytovacích zariadeniach v Čiernom Balogu, ktoré mali záujem o takéto zverejnenie.

Týmto projektom sme reagovali na problém návštevníkov obce, ktorí neplánovane bez rezervácie ubytovania chcú zostať v Čiernom Balogu jednu alebo niekoľko nocí. VYDRA poskytuje informácie a kontakty na prevádzkovateľov služieb v TIKoch počas sezóny v rámci otváracích hodín, na webstránkach a v Envirocentre VYDRA. Problém je získať kontakty vo večerných hodinách. Vznikla potreba mať informačný kanál nezávislý na otváracích hodinách, prístupe k elektrickému prúdu alebo na mobilných aplikáciách. Tento problém sme sa rozhodli riešiť informačnou tabuľou s potrebnými informáciami dostupnou v ktorúkoľvek hodinu. Projekt sme realizovali aj s vlastným finančným vkladom, pomocou odborníkov a aj s pomocou dobrovoľníckej práce našich členov.

M. Heretová