vernisaz_fotosutaz

Pod týmto názvom sa konal 2. ročník fotosúťaže, ktorú vyhlásilo OZ VYDRA v spolupráci s obcou Čierny Balog. V novembri – Mesiaci fotografie bol tento ročník uzatvorený a fotografické práce vyhodnotené odbornou porotou. Porota sa stretla v zložení: Erika Šándorová, akademická maliarka a pedagogička, Ľudovít Lacuška a Mgr. Mikuláš Paučo, obaja členovia fotoklubu GRANUS v Brezne.

Druhého ročníka sa zúčastnilo 10 súťažiacich, ktorí prihlásili do súťaže spolu 32 fotografií. Porota hodnotila v prvom kole  28 fotografií, ktoré splnili kritériá a do druhého kola vybrala 16, z ktorých určila víťazov.

Ocenenie si víťazi prevzali na vernisáži výstavy 28. novembra v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu. V kategórii Príroda a krajina: 1. miesto: Posledné Lúče – Stanislav Ličko, Čierny Balog; 2. miesto: Mliečna dráha a Klenovský Vepor – Stanislav Ličko, Čierny Balog; 3. miesto: V tajomnom lese – Stanislav Kováčik, Čierny Balog. V kategórii Folklór a tradície: 1. miesto: Minikurz tkania – Marie Lárová, Dvůr Králové nad Labem; 2. miesto: Pred vystúpením – Stanislav Kováčik, Čierny Balog; 3. miesto: Tkanie – Marie Lárová, Dvůr Králové nad Labem. Cenu laickej verejnosti (hlasovanie na www.facebook.com/vydra.sk) získala fotografia s názvom Vietor vo Vydrove od autora Stanislava Lička.

Ceny do súťaže venovali: ADDY Slovakia, Brezno; FOTO Csala, Brezno; Seven Bar, Čierny Balog a VYDRA. Ďakujeme aj ďalším podporovateľom súťaže – obci Čierny Balog a HLP grafik, Brezno.

Výstava fotografií potrvá do 16. decembra, všetkých vás srdečne pozývame na jej prehliadku.

V novembri už pomaly uzatvárame rok, rekapitulujeme, hodnotíme. Možno aj preto je pre november symbolické byť Mesiacom fotografie, keď nám prezeranie fotografií pomáha ohliadnuť sa za odchádzajúcim rokom a pripomenúť si pekné chvíle či nevšedné zážitky. Dúfam, že vás snímky z vášho albumu budú inšpirovať k tomu, aby ste na svojich potulkách v okolí Čierneho Hrona zvečnili čaro okamihu a podelili sa oň s ostatnými v našej fotosúťaži. Propozície 3. ročníka nájdete na www.vydra.sk.

Text: M. Heretová
Foto: F. Hereta