Na prelome roku 2015 – 2016 sa stretlo niekoľko našich členov vo Vydre v Čiernom Balogu, aby spolu prežili niekoľko dní, užili si vychádzky do prírody Veporských vrchov a privítali nový rok. Telefonát „ Chceme prísť na Silvestra, ak môžeme. Nachystaj nám nejakú robotu.“ nás potešil, pretože u mladých ľudí nie je častým zvykom spájať zábavu s niečím užitočným, cestovať ďaleko a do nepohodlia. Fajn, že sa vo Vydre cítia dobre.

Vydru sme otvárali o niekoľko dní neskôr. Začiatkom januára k nám pozývame na novoročný prípitok všetkých, s kým spolupracujeme. Pozvánku v decembri dostávajú nie len členovia občianskeho združenia a správna rada, ale najmä zástupcovia našich partnerov a spolupracujúcich organizácií tiež remeselníci, s ktorými spolupracujeme pri príprave programov, naši letní brigádnici, dobrovoľníci a všetci, ktorí nám pomáhajú, majú k nám blízko. Je to čas, keď sa v pokoji pri dobrôtkach a víne môžeme porozprávať o tom, čo nás potešilo v uplynulom roku, čo nás čaká v tom novom, čo by sme chceli a mohli vylepšiť. Neskôr, keď sa kolotoč bežných dní rozkrúti, už na to nie je čas.

Nás sa zima nepýta, čo sme robili v lete, ale čo sme robili na jeseň. To je čas, keď intenzívne pripravujeme novú letnú sezónu. A tak na prelome januára a februára mohli putovať do takmer1 900 základných a stredných škôl zásielky s letnou ponukou Vydrovskej doliny: informačné materiály o Lesníckom skanzene, ČHŽ, obci Čierny Balog, naša ponuka programov pre školské výlety (tento rok aj DVD s videonahrávkami našich zábavno-vzdelávacích programov, ktoré sme nakrúcali na jeseň), tiež termíny a témy táborov.

Vo februári vrcholí príprava programovej časti Vydrovských letných táborov, formuje sa personálne zloženie vedúcich a všetci (aj perspektívni mladí inštruktori) sa zišli na vzdelávaní s Jurajom Hipšom, ktoré sme pripravili v našom sídle, kde členovia a dobrovoľníci majú svoju klubovňu.

Vo februári a marci bol ešte čas venovať sa aj vynoveniu našej webovej stránky, s ktorým sme začali už v uplynulom roku. Zároveň sme už začali s výberom brigádnikov na novú sezónu. V apríli už mávame aspoň počas víkendov otvorené turistické informačné kancelárie (TIK). Do 1. mája, kedy už sezóna beží naplno, sme uskutočnili dvojdňové úvodné školenie pracovníkov, zaškolenie v TIKoch, natrénovanie zábavno-vzdelávacích programov a kto mal záujem, absolvoval aj exkurziu k Dobročskému pralesu.

V tomto čase sme dokončili štyri infopanely pre Huculskú magistrálu, ktoré boli osadené na štyroch dôležitých bodoch magistrály – jeden práve vo Vydrovskej doline v skanzene. A naši členovia a dobrovoľníci prišli postaviť štyri nové chatky na naše táborisko.

V apríli sa u nás nezatvoria dvere, pretože prichádzajú dodávatelia, alebo aspoň zásielky suvenírov, pohľadníc, máp a iného tovaru do našich TIKov. Neprišli by, keby sme s nimi v zime nekomunikovali a nedohodli sa na tom, čo budeme tento rok potrebovať J.

A to už k nám prichádzajú prvé školské výlety, pre ktoré sme pripravili program. Pre mnoho ďalších škôl je program pripravený, ale väčšina na nás ešte len čaká.

1. mája každoročne v spolupráci s obcou Čierny Balog, LESY SR, š.p. a ČHŽ symbolicky otvárame letnú sezónu vo Vydrovskej doline. Kultúrny program je pripravený, prejavy tiež, novinky na sezónu, výzdoba, pracovníci sú OK, TIKy zásobené, teda – začíname! No vlastne začať navštevovať Vydrovo môžu turisti, my sme sezónu začali už dávno. Kolotoč sa už krúti naozaj rýchlo.

Ak si predstavíte kombináciu kolotočov rotujúcich všetkými smermi vysokou rýchlosťou, húsenkových dráh a toboganu, tak to pripomína máj a jún vo Vydre. Niekoľko školských výletov za deň – to znamená zábavno-vzdelávacie programy, príprava ďalších výletov (zabezpečenie, programu, remeselníkov, stravy, ubytovania…). Ponúkame školám, že vytvoríme program školského výletu na „kľúč“ – od zistenia spojov verejnej dopravy, cez zostavenie programu, časového harmonogramu, objednanie služieb až po cenovú ponuku (niekedy aj viac verzií) a stačí, ak zaplatia prevodom z účtu faktúru. Nemusia nosiť so sebou veľkú hotovosť, nemusia platiť každú službu osobitne. Tohto roka si naše výlety užilo okolo 2 000 žiakov základných a strených škôl, ale aj niekoľko tried z blízkych materských škôl.

V tomto čase prichádzajú ďalšie zásielky tovaru do TIKov, noví dodávatelia prichádzajú s ukážkami tovaru. Prijímame a spracovávame prihlášky do letných táborov.

Na prelome mája a júna sme sa pustili do rekonštrukcie sporáka. Odborné práce urobilo 5 učňov pod vedením dvoch majstrov odborného výcviku zo Spojenej školy Kremnička v Banskej Bystrici.

K MDD sme pripravili tradičný Vydričkin zázračný deň vo Vydrovskej doline v spolupráci s miestnou základnou školou. Pomáhalo nám 28 dobrovoľníkov a zúčastnilo sa ho viac ako 300 detí. Predpokladáme, že s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami bolo vo Vydrove okolo 1 000 návštevníkov, ktorí si užili pekný deň v prírode, plný hier, zábavy, ale aj nových vedomostí a skúseností. Kultúrny program pripravili Žiaci ZŠ Jánošovka Čierny Balog – divadelné predstavenie s environmentálnou tematikou Živá voda.

A je tu koniec júna. So školskými výletmi ideme do finále, pripravujeme sa na veľké podujatie Deň stromu, uzatvárame tri zo štyroch táborových turnusov, pretože sú už naplnené, materiálovo a personálne pripravujeme naše tábory, pripravujeme program pre organizované skupiny na začiatok prázdnin.

Prvý prázdninový týždeň – to je u nás „stavačka“. Tak sa volá stretnutie dobrovoľníkov a členov Vydry, zväčša tých starších – niektorí sú ešte bývalí „stromáci“ (hnutie Strom života). Neraz prichádzajú aj so svojimi deťmi, prípadne vnúčatami, aby postavili stany a pripravili tábor na Vydrovské letné tábory. Tohto roku sa ich zišlo 42. Okrem postavených stanov po sebe nechali aj päť dokončených chatiek. Deň po ich odchode prichádzajú deti do prvého turnusu VLT.

Aj v tomto roku sme mali tri detské a jeden mládežnícky turnus Vydrovských letných táborov. Pripravený bol zaujímavý program na témy „Deti od Vydrieho potoka III.“, „Ako vycvičiť draka“, „Harry Potter a Kameň mudrcov“ a mládež zachraňovala svet v stanici „Posledný bajt“. Mládežnícky tábor je spojený s dobrovoľníckou verejnoprospešnou prácou. Vedieme mladých ľudí k tomu, že človek môže byť užitočný a pomáhať tam, kde je to potrebné – pre dobrú vec aj bez finančnej odmeny. Spolu sa u nás v táboroch rekreovalo 81 detí a mladých ľudí najmä zo Slovenska, ale aj z Česka, Nemecka a Holandska. Staralo sa o nich 32 dospelých (vedúci, inštruktori, zdravotníci a kuchári).

21. augusta sme sa pripojili k celosvetovému podujatiu Restaurant day. A tak sme si aj my vo Vydre otvorili jednodňovú reštauráciu. Čo sme podávali? Recyklovali sme suchý chlieb a pečivo. Predjedlo, polievka, hlavné jedlo mäsité i sladké, ako aj dezert a drobné sladkosti – tam všade bol základ starší chlieb alebo suché rožky. Sme organizácia, ktorej poslaním je aj zachovávanie prírodných hodnôt. Teda dbáme o čisté životné prostredie, neplytváme zdrojmi (teda ani potravinami) a snažíme sa o to, aby si tieto postoje osvojili aj iní. Naše menu prišlo ochutnať viac ako 70 ľudí. Asi im chutilo, pretože si vypýtali recepty J. V reštaurácii nám pomáhalo 7 dobrovoľníkov.

Začína september a my začíname s bilanciou sezóny. Trošku sme porovnávali s rokom 2014, ktorý bol pre mňa i kolegyňu Lucku prvý vo Vydre. A to spoluprácu s miestnymi remeselníkmi a výrobcami. V roku 2014 boli v turistických informačných kanceláriách umiestnené výrobky od 8 remeselníkov. V tomto roku máme výrobky od 20 výrobcov z Čierneho Balogu. Sortiment je rôzny: tkaničky (cigánske šnúrky), vrecúška, tašky, tkané prestierania a obrusy, oblečenie inšpirované ľudovou tematikou a časti krojov, vyšívané opasky a iné módne doplnky, textilné bábiky, drevené výrobky a hračky, kožené výrobky, keramika, sviečky a iné ručne vyrobené suveníry. A sme radi, že sa aj dobre predávajú. Medzi týmito remeselníkmi sú aj 3 výrobcovia, čo majú vek pod tridsať rokov. Okrem predaja remeselných výrobkov radi spolupracujeme s miestnymi remeselníkmi aj v rámci programov pre základné a stredné školy, firemné skupiny či pre rodiny s deťmi, ktoré navštívia Čierny Balog. Návštevníci tak majú možnosť spoznať miestnu pôvodnú kultúru, stretnúť šikovných ľudí a odniesť si niečo pekné na pamiatku. Takýchto spolupracujúcich remeselníkov máme teraz 6. Poslaním OZ VYDRA je zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, spolupráca s partnermi v obci a v území, podpora trvalo udržateľného rozvoja v regióne. Jedným z cieľov je zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva. Pre našu organizáciu je veľmi dôležité v rámci cestovného ruchu propagovať a ponúkať miestnu ľudovú kultúru, tradičné remeslá, pôvodnú kuchyňu a spôsob života. Čím viac návštevníkov bude mať o ňu záujem, tým viac remeselníkov zostane pri pôvodnom remesle a je väčšia šanca, že sa zachová pre budúce generácie.

V septembri sme pripravili stretnutie s miestnymi ubytovateľmi. Predstavili sme im myšlienku informačného panelu, ktorý bude slúžiť návštevníkom v čase, keď sú zatvorené TIKy a Envirocentrum a tak ich privedie k nim. V spolupráci s ubytovateľmi sme vytvorili a osadili panel pred Envirocentrum Vydra.

Začiatkom októbra, keď sme mali spracované dotazníkov zo školských výletov i táborov, urobené sumáre a hodnotenia zo všetkých našich aktivít, konala sa hodnotiaca víkendovka. Správna rada i členovia sa zaoberali výsledkami tohtoročnej letnej sezóny a zároveň sme začali s prípravou novej – na rok 2017.

November priniesol dokončenie ohrady pre kone na táborisku. Aj toto je zásluha našich dobrovoľníkov. Na jar začne ohrada slúžiť potulkám na huculoch. Pre začiatok spojí dve zaujímavé miesta Hucul klub v Sihle a Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu.

November je aj mesiacom fotografie. Vyhodnotili sme 2. ročník našej fotosúťaže Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona. Koncom mesiaca sme inštalovali výstavu v kultúrnom dome, ktorá bude spestrovať podujatia v závere roka.

Trochu pokojnejšie obdobie nám dovolilo opäť sa vrátiť k dotváraniu našej novej webovej stránky. Potrebovali sme zlepšiť naše zručnosti, aby sme ju vedeli vládať a spravovať a tiež dúfame, že zimné mesiace nám umožnia pracovať na jej ďalších vylepšeniach.

Ani sme si nestihli uvedomiť, že nám koniec roka klope na dvere. Pripravili sme Mikulášske popoludnie pre miestne deti, na ktorom nám opäť výdatne pomáhali naši členovia a dobrovoľníci z rôznych kútov Slovenska. Na tomto podujatí všetkým prítomným zahrala detské i vianočné pesničky kapela zo Západnej Virgínie.

Tak a teraz dokončiť posledné informačné materiály novej letnej sezóny a šup s nimi do tlačiarne, aby sme ich mali v januári k dispozícii a mohli putovať k svojim adresátom. Pretože v Čiernom Balogu sú stále miesta, zaujímavosti a ľudia, ktorí čakajú na návštevníkov.

Prečo to všetko robíme? V Čiernom Balogu sú tri najväčšie atrakcie, ktoré lákajú návštevníkov: Čiernohronská lesná železnica, Lesnícky skanzen a Dobročský prales. Ale to všetko sa dá vidieť za jeden deň a viac sa nevrátiť. My vieme, že Vydrovská dolina má o mnoho viac zaujímavostí a tie chceme návštevníkom ponúknuť. Ale nie iba tak – toto tu máme. Chceme, aby prežili čas v prírode zaujímavo, dozvedeli sa a skúsili nové veci, zažili niečo, čo im zostane natrvalo a bude im dávať zmysel, obohatí ich. K tomu sú potrebné aj kvalitné služby, o ktoré sa stále usilujeme. Takto môžeme prezentovať a odovzdávať informácie, postoje a hodnoty našej organizácie, naučiť ľudí tráviť v prírode čas zmysluplne a možno byť aj užitočný. To sa dá iba vtedy, ak produkty cestovného ruch spojíme v zážitok. Za zážitkami sa ľudia budú vracať a to posilní tunajšiu komunitu s jej miestnou ekonomikou.

A prínos pre organizáciu a jej členov? Dobrý pocit, že takto to má byť.

M. Heretová