Chystáme sa osláviť 20. výročie vzniku občianskeho združenia VYDRA. Opäť Vám prinášame malé poohliadnutie za uplynulými rokmi. Tentoraz spomína Majka Budovcová na čas, keď bola konateľkou organizácie v rokoch 2005 – 2009, aj keď jej aktívnou členkou je od jej začiatkov po súčasnosť a jej pomoc a nápady si veľmi ceníme. Položila som jej rovnaké otázky ako Miške Galvánkovej.

Ako si spomínaš na svoje pôsobenie vo funkcii konateľky Vydry?

Bolo to náročné obdobie, z množstva ľudí, ktorí vo Vydre boli, sme ostali len dve – ja s Andrejkou Figľušovou a sezónni zamestnanci. Krajšie spomienky mám na pôsobenie v pozícii koordinátorky detských a mládežníckych aktivít – nezaťažená zodpovednosťou, bezstarostná, mohla som naplno rozvinúť svoju kreativitu pri tvorbe programov pre tábory a školské výlety.

Čo pokladáš za najvýznamnejšie kroky Vydry?

V podstate ich popísala už Miška Galvánková. Pre mňa bolo významné zistenie, že sa môžeme spoľahnúť na ľudí v organizácii, že členovia Vydry boli ochotní pomôcť, nielen dobrovoľníckou prácou, ako sme na to zvyknutí, ale mnohí aj pôžičkou na predfinancovanie nášho najväčšieho investičného projektu vo Vydrove, v Balogu a na propagáciu novovznikajúcej destinácie s názvom Vydrovská dolina, ktorý sme mali v tom období rozbehnutý.

Čo chceš Vydre zaželať do ďalších rokov?

Aby bola rovnako mladá a energická, ako pri svojom vzniku, aby mala stále dosť nadšencov. Aby deti, ktoré sem teraz chodia na tábory, robili o 10 rokov tábory pre ďalších tak, ako teraz robia tábory tí, ktorí ako deti chodili na tábory pred desiatimi a viac rokmi. Aby aktivity, ktoré Vydra robila pre rozvoj Balogu nezapadli prachom a aby mala stále dosť energie a podpory od partnerov na aktivity nové.

Ďakujem za rozhovor, tiež Ti želám ešte veľa pekných chvíľ s Vydrou a teším sa na ďalšiu spoluprácu!

M. Heretová