Michaela Segeďová z Revúcej, členka OZ VYDRA a vedúca na detských a mládežníckych táboroch sa o našej organizácii dozvedela len pred niekoľkými rokmi. Študuje na vysokej škole a keď má čas, príde nám pomôcť do Čierneho Balogu.

Prečo si sa stala členkou Vydry?

Prihlásila som sa na mládežnícky tábor. Nadchla ma atmosféra na ňom a vytvorenie kolektívu hrami a aktivitami, ktoré boli pripravené. Tak som aj ja chcela tento zážitok a skúsenosť podať ďalej iným mladým ľuďom, pridať svoje nápady a kus roboty, aby to všetko malo pokračovanie.

Čím je podľa teba Vydra výnimočná organizácia?

Tým, ako sa zaoberá rozvojom vidieka, Čierneho Balogu. Je zameraná na svoje ciele a ide za nimi. Neprispôsobuje sa tomu, odkiaľ by mohla čerpať financie ako mnohé iné organizácie (fondy, projektové výzvy…). Má svoju oblasť, svoj priestor a ten vylepšuje.

Čím si alebo by si chcela byť užitočná pre Vydru ty?

Ak mi to čas dovolí, rada by som aj v budúcnosti pomáhala na akciách pre verejnosť, pre ľudí všeobecne. Chcem pomáhať aj rukami – na táborisku, keď bude treba niečo opravovať, budovať, pretože vydrovské táborisko je nezabudnuteľné miesto plné pozitívnej energie.

Ďakujem za rozhovor.

M. Heretová