Približne pred mesiacom sme s priateľmi a sympatizantmi vo Vydrovskej doline oslávili 20. výročie založenia našej organizácie. Tentoraz si zaspomínala na svoje „konateľské“ roky Zuzana Giertlová. Pre Vydru pracovala od roku 2002, konateľkou bola v období 2006 – 2011 a doteraz je jej členkou. So svojím manželom i rodičmi Vydre vychádzajú v ústrety. Ďakujeme.

Ako si spomínaš na svoje pôsobenie vo funkcii konateľky Vydry?

Spomínam v dobrom. Skúsenosti získané pri práci vo Vydre za 10 rokov znamenali v mojom živote veľa. Veľmi všeobecne poviem, že som si práve tu obľúbila „cestovný ruch“ a že som si práve tu posilnila vzťah k rodisku, k tradíciám, k remeslám, k prírode, k dobrovoľníctvu, ale aj k podnikaniu a mnohým iným oblastiam života… Najviac ma tešilo a napĺňalo, keď naše úsilie prinášalo svoje výsledky, prospech pre Balog a celý región a teda, že to celé malo a stále má zmysel.

Čo pokladáš za najvýznamnejšie kroky Vydry?

Významné kroky boli mnohé. Spomeniem doteraz nespomenuté, že sme dokázali pripraviť také programy pre turistov, ktoré vyzdvihovali práve naše jedinečné miestne tradície a históriu, remeslá, prírodné bohatstvo, ale aj rôzne environmentálne témy. V roku 2010 sme založili Envirocentrum, ktoré tieto aktivity zastrešilo.

Čo chceš Vydre zaželať do ďalších rokov?

Vydra teraz oslávila 20 rokov. K želaniu využijem jednoduché prirovnanie. Za 20 rokov vyrastie zo semienka pekný mladý strom. Vydre do ďalších rokov želám, aby mala ako ten strom dostatok živín, aby rástla do krásy aj do sily, aby ju ani vietor ani dážď nezlomil, aby každý rok bohato kvitla a prinášala sladké plody svojej práce, ktoré opäť niekoho nasýtia a tiež potešia.

Ďakujem za rozhovor a želám, aby  Ti Vydra robila naďalej radosť. Teším sa na ďalšiu spoluprácu!

M. Heretová