Preskočiť na hlavný obsah

Vydra prispieva k spoločnosti pre dobrýc

Vydra prispieva k spoločnosti pre dobrých ľudí

Csilla Dropová je od začiatku vzniku organizácie predsedníčkou jej správnej rady. Nenarodila sa v Čiernom Balogu, ani tu nežije, ale má k nemu blízky vzťah. Preto je tu veľmi často a svojimi dobrovoľníckimi aktivitami, či odbornosťou významne prispela k tomu, akú tvár má dnes táto obec. V závere jubilejného roka Vydry som jej položila niekoľko otázok. Ako si spomínaš na […]

Z dažďa pod odkvap – to nikto nemá rád!

Z dažďa pod odkvap – to nikto nemá rád!

Ako mnohí viete, Vydra ponúka pre deti i dospelých zábavno-vzdelávacie zážitkové programy. Záujem je o ne najmä počas letnej turistickej sezóny. Programy sú inšpirované miestnymi tradíciami a remeslami, obohacujú vedomosti o slovenskej faune a flóre, stimulujú rozvoj jemnej motoriky. Pripravujeme ich v súlade s učebnými osnovami základných a stredných škôl. Tieto programy uskutočňujeme v záhrade nášho Envirocentra v Čiernom Balogu alebo v Lesníckom skanzene vo […]

Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hr

Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona

V októbri sa uzavrel 3. ročník fotosúťaže a fotografie posúdila odborná porota v zložení Erika Šándorová, akademická maliarka, Ľudovít Lacuška a Mgr. Mikuláš Paučo z Fotoklubu Granus. Úlohu nemali jednoduchú. Tentoraz nie pre veľké množstvo kvalitných a zaujímavých fotografií. Práve naopak. Hoci viaceré fotografie boli zaujímavé a inšpiratívne, bolo ich malé množstvo, niektoré nespĺňali kritériá súťaže (nemohli byť zaradené a posudzované), iné […]

VYDRA dáva priestor a možnosti

VYDRA dáva priestor a možnosti

20 rokov – to je jedna celá generácia. Za týchto 20 rokov sa z pôvodnej myšlienky mládežníckeho hnutia okolo Čiernohronskej železničky stala dnešná „dospelá“ organizácia Vydra. Organizácia, ktorá prostredníctvom svojich členov, zamestnancov aj dobrovoľníkov dennodenne prispieva k životu obce aj regiónu.  Keď v apríli 1997 Miška Galvánková, Aleš Bílek a Peter Furdík založili Vydru ako samostatnú organizáciu, asi ani […]