Ako mnohí viete, Vydra ponúka pre deti i dospelých zábavno-vzdelávacie zážitkové programy. Záujem je o ne najmä počas letnej turistickej sezóny. Programy sú inšpirované miestnymi tradíciami a remeslami, obohacujú vedomosti o slovenskej faune a flóre, stimulujú rozvoj jemnej motoriky. Pripravujeme ich v súlade s učebnými osnovami základných a stredných škôl. Tieto programy uskutočňujeme v záhrade nášho Envirocentra v Čiernom Balogu alebo v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline. Všetky programy predpokladajú počasie bez dažďa. V prípade mierne daždivého počasia robíme programy pod prístreškom. Ale v prípade veľmi nepriaznivého počasia nemáme kde urobiť náhradný program.

Školy, ktoré plánujú svoje výlety niekoľko týždňov alebo aj mesiacov vopred a sú zároveň aj najčastejšími žiadateľmi zábavno-vzdelávacích programov, sú vydané napospas počasiu. Ak nemajú náhradný program, výlet sa im nevydarí a odchádzajú z Čierneho Balogu bez pozitívnych zážitkov. Doteraz sme takýmto skupinám sprostredkovali návštevu Bystrianskej jaskyne alebo Horehronského múzea v Brezne. Tým však „pošleme preč“ hostí z obce a zároveň sa pripravujeme o príjem (našu organizáciu i miestnych remeselníkov a poskytovateľov služieb, tak isto o mzdu pripravíme našich spolupracovníkov a brigádnikov).

Už v minulosti sme uvažovali o prispôsobení priestorov Envirocentra tak, aby sme mohli naše programy uskutočniť pod strechou. V súčasnosti využívame v záhrade Envirocentra altánok a v predsieni domu sú krosná, kde sa tká. Keďže deti z triedy delíme na 3 alebo 4 menšie skupiny, ostatné aktivity sú v záhrade. Počas tejto sezóny sa nám potvrdilo, že uvažujeme správne a prispôsobenie priestorov v Envirocentre bude dobré riešenie. Počas daždivých dní, keď ani prechádzka lesníckym skanzenom nebola vhodná, sedeli deti pod prístreškami v bufete vo Vydrove. Nám ďakovali učitelia škôl, ktorí si objednali zážitkový program a my sme ho boli schopní provizórne uskutočniť, že: „Naše deti mali z výletu aspoň niečo na rozdiel od ostatných“.

Prostredníctvom projektu Z dažďa pod odkvap – to nikto nemá rád! sa nám podarilo prispôsobiť kuchyňu v Envirocentre tak, aby mohla poslúžiť v prípade zlého počasia na zážitkový program. Spolu s klubovňou (už teraz príležitostne využívanou na programy) tak vznikol dostatočný priestor. Projekt sa nám podarilo realizovať s finančnou podporou Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, odborníkov z Čierneho Balogu (úprava elektroinštalácie, stolárske práce), ale aj našich dobrovoľníkov.

Okrem odborných prác všetky ostatné práce (príprava miestnosti, vysťahovanie nábytku, maľovanie stien, upratovanie a nasťahovanie nábytku) sme urobili s našimi dobrovoľníkmi.

S poskytnutými a nami vloženými financiami počas leta a na jeseň vznikol priestor, kde budeme môcť robiť väčšinu našich programov v nepriaznivom počasí. Budeme môcť naše programy dopĺňať o také aktivity a remeslá, ktoré sme doteraz robiť vôbec nemohli (napr. páranie peria – aj počas pekného počasia slabý vánok rozfúka páperie).

Ale to je len základ a aj keď je priestor funkčný, je potrebné ešte ho dobudovať, aby bol útulnejší a poskytoval viac možností. Máme prísľub na ďalšiu finančnú pomoc. Po získaní ďalších finančných prostriedkov budeme v projekte pokračovať.

V budúcej sezóne rozšírime ponuku služieb v oblasti cestovného ruchu o zážitkové programy s „mokrou alternatívou“. Budeme môcť túto ponuku rozšíriť aj o aktivity, pre ktoré neboli doteraz podmienky. Rozšíri nám to možnosti a pri iných podujatiach a aktivitách (Restaurant day, táborové aktivity, firemné akcie, spolková činnosť členov OZ VYDRA…). Veríme, že aj takto prispejeme k zvyšovaní návštevnosti regiónu a k spokojnosti klientov.

M. Heretová