V sobotu 9. decembra sa opäť stretli deti v areáli Kultúrneho domu v Čiernom Balogu, aby sa potešili z príchodu Mikuláša a z darčekov, ale aj aby sa zabavili, povozili sa na Mikulášovom koči, zatancovali si alebo si vlastnoručne vytvorili vianočné ozdoby. Mnohé potešili ceny z tomboly. Po troch hodinách šantenia spoločne v lampiónovom sprievode išli zažať vianočný stromček v centre obce.

Neformálne združenie Pomôžme pomáhať ďakuje všetkým, ktorí si kúpili vianočný punč. Za výťažok z predaja – 160 € (čo je viac ako vlani) boli nakúpené vitamínové doplnky pre dvadsiatich onkologických pacientov v Čiernom Balogu a v týchto dňoch už putujú k svojim prijímateľom.

Vydra ďakuje všetkým podporovateľom podujatia, najmä však komisii sociálnej zdravotnej a bytovej pri obecnom zastupiteľstve za finančný príspevok pre deti z desiatich nemajetných rodín. Pracovníčky komunitného centra vytypovali deti aj podľa zásluh – školskej dochádzky, prospechu a správania sa v škole a odovzdali im vstupenky.

Ďakujeme podporovateľom podujatia Mikulášske popoludnie: Obec Čierny Balog, LESY SR, š.p. – OZ Čierny Balog, neformálne združenie Pomôžme pomáhať, Prima banka, a.s., pobočka Brezno, manželia Budínski, Jozefína Kováčiková, Kvety Janeta, Zuzana Lorincová, Marcela Giertlová, manželia Faltinovci z Popradu, dobrovoľníci Vydry, moderátorky Soňa a Megi Kupcové.

M. Heretová