Milí čitatelia, v novom roku vám želám pevné zdravie, šťastie, lásku a pohodu na cestách a chodníčkoch vedúcich k novým myšlienkam, objavom, činom a dobrodružstvám.

Občianske združenie Vydra končí svoj jubilejný rok. V januári 1997 boli zaregistrované jej stanovy a tak sa z neformálnej skupiny nadšencov stala formálna právnická osoba. Nadšenie zostalo celých dvadsať rokov a pretrváva. Za tento čas sa aj Vydra vydala v Čiernom Balogu po nových, dovtedy nevyskúšaných cestách a nevyšliapaných chodníčkoch. Obci a jej obyvateľom to prinieslo nové vedomosti, služby a rozvoj vo viacerých oblastiach (občianska spoločnosť, životné prostredie, podnikanie, cestovný ruch, marginalizované komunity, komunikácia a spolupráca v regióne a iné). Môžem to zodpovedne konštatovať, pretože Vydru poznám celých dvadsať rokov. Jej aktivity som videla zvonku a mohla porovnávať s aktivitami a napredovaním inde na Slovensku a Čierny Balog som dávala často za pozitívny príklad. Len krátko pracujem pre túto organizáciu (v apríli to budú štyri roky) a teraz vidím, že tej práce a úsilia bolo oveľa viac, ako vidieť na povrchu. Vy, ktorí tu žijete a nemáte možnosť porovnať sa s inými regiónmi a obcami, sa to zdá normálne a všedné. A ak chcete viac, tak to je len dobre.

Aj ja chcem Vydre zaželať do ďalších rokov všetko dobré. Aby pretrvalo nadšenie pre nové hodnoty a chuť tvoriť užitočné veci aj napriek občasným nepriazňam. Aby okrem dobrovoľníkov našla aj dostatok zodpovedných, silných a tvorivých spolupracovníkov. Aby stále mala podporu doma i v regióne. Aby stále mala dosť síl a chuti robiť nové veci.

Mark Twain povedal: „Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil.“ To platí pre nás všetkých. Občas niečo nevyjde tak, ako sme si predstavovali. Ale ak sme urobili za daných okolností a možností všetko pre dobrý výsledok, mrzí nás to menej, ako keď sme premrhali nejakú šancu. Keď sa opäť stretneme pri okrúhlom výročí Vydry, aby sme bilancovali novú etapu jej činnosti, želám všetkým, nám i vám, aby predstáv, plánov a túžob bolo uskutočnených čo najviac. Nech sa to darí od prvého dňa roku 2018!

M. Heretová