Našli sme si v e-mailovej schránke správu od pána Pekaroviča:

„Dávam do Vašej pozornosti toto moje krátke video v HD kvalite a so zvukom.

Je to pozvánka na návštevu obce Čierny Balog s jej hlavnými významnými atribútmi: krásna okolitá príroda, Národná prírodná rezervácia Dobročský prales, rodisko zakladateľa slovenského  a spoluzakladateľa európskeho lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie, Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline a Čiernohronská úzkorozchodná lesná železnica.

Video vzniklo na podnet p. Pavla Datka z mesta Windsor v Kanade, preto existuje aj v anglickej verzii pre kanadskú TV, vysielajúcu pre Slovákov žijúcich v Kanade a USA. Táto verzia bude na YT uverejnená neskôr.

Keďže je to propagačné video, umožňujem jeho pozeranie bez obmedzení. Neumožním ale jeho vkladanie do iných webstránok.

Všetky vo videu použité foto- a videomateriály sú výhradne z mojej vlastnej produkcie a preto sa na video vzťahujú príslušné autorské práva.

Boris Pekarovič“

Tešíme sa, že táto snímka osloví aj obyvateľov na druhej strane „veľkej mláky“. Pánovi Pekarovičovi ďakujeme a želáme mu ešte veľa tvorivých síl.

M. Heretová