Vydrovské letné tábory. V máji vrcholila príprava na naše tábory, ktoré máme už od marca naplnené. Dobrovoľníci počas májovej víkendovky (4. – 8. máj) na táborisku upratovali a opravovali poškodený inventár. Vedúci táborov sa vzdelávali s psychologičkou na tému Osobnosť, vystupovanie, autorita vedúceho/inštruktora a s ďalším lektorom sa zlepšovali v téme Motivácia.

Prechádzka na huculoch. Naši členovia dobrovoľníci počas uplynulého mesiaca vyčistili a obnovili značenie chodník určený pre jazdeckú turistiku. Aj v tomto roku si milovníci koní a prírody môžu si vyskúšať prechádzku na vlastných alebo prenajatých koňoch. Je to obohatenie ponuky cestovného ruchu vo Vydrovskej doline. Putovať je možné zo Slovenského Hucul Klubu v Sihle do Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu s možnosťou prenocovania na táborisku VYDRY v mesiacoch máj a jún.

Region Tour Expo 2018. 11. až 12. mája 2018 mala VYDRA svoj stánok na 7. ročníku tejto výstavy cestovného ruchu v Trenčíne. Propagovali sme nie len obec Čierny Balog s jej zaujímavosťami, remeselníkmi a atrakciami, ale aj územie partnerstva obcí Muránska Planina – Čierny Hron.

Vydričkin zázračný deň. Týmto podujatím sme v lesníckom skanzene oslávili Medzinárodný deň detí nie len s deťmi z Čierneho Balogu, ale aj s deťmi z okolitých obcí, ktoré prišli prekonávať samé seba v rozprávkovom lese. Bolo ich takmer tristo.

Podujatie sa uskutočnilo aj s finančnou podporou BB SK. Organizačným partnerom podujatia bola ZŠ Jánošovka – učitelia a deti pripravili kultúrny program pre všetkých návštevníkov. Ďakujeme aj partnerom a podporovateľom – podnikateľom, remeselníkom, dobrovoľníkom:

 • Obec Čierny Balog
 • LESY SR, š.p.
 • Komunitné centrum v ČB, neformálne združenie Pomôžme pomáhať a tety kuchárky z MŠ ČB – postarali sa o zázračné buchty
 • Crystal Marika, Poprad
 • Milan Juroš, Reštaurácia Koliba Handelec
 • Prima banka, a.s., Brezno
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno
 • Dobrovoľníci VYDRY, brigádnici
 • Soňa a Meggy Kupcové – moderátorky

Ceny do tomboly venovali:

 • OZ VYDRA
 • Hallo Pizza v Čiernom Balogu
 • Odštepný závod Čierny Balog, LESY SR, štátny podnik
 • Jozefína Kováčiková z Čierneho Balogu
 • pani bylinkárka
 • Autoservis, pneuservis Patrik Zemko v Čiernom Balogu
 • LORANC, Čierny Balog
 • pán Telka z Brezna
 • pán Dobrovič z Banskej Bystrice
 • p. Korfanta z Prešova

M. Heretová