Tohto roku sa celoslovenské podujatie Týždeň dobrovoľníctva konalo od 16. do 22. septembra. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zastrešovalo mnohé aktivity sloganom „Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú!“. My vo Vydre však vieme, že dobré skutky sa nedejú len tak, treba na ne ešte aj dobrých ľudí J.

Naše (vydrovské) týždne dobrovoľníctva sme mali dva. Prvý od 6. do 14. júla, keď sa zišla partia dlhoročných dobrovoľníkov, aby pripravila táborisko na príchod detí do našich letných táborov. Opravovali, čistili, stavali, chystali, vylepšovali… Druhý týždeň dobrovoľníctva bol od 18. do 25. augusta. V tom čase sa uskutočnil mládežnícky tábor. Naše mládežnícke tábory sa nesú v duchu dobrovoľníckej tradície Vydry. Ako iste viete, naše občianske združenie vzniklo z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu a nadväzuje na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice. A aj na tom, aby bol Lesníky skanzen vybudovaný v Čiernom Balogu majú zásluhu niekdajší aktivisti z Vydry. Preto sa snažíme vštepiť naše hodnoty aj mladým ľuďom, ktorí k nám prichádzajú, pomôcť im budovať vzťah k Čiernemu Balogu, ČHŽ, Lesníckemu skanzenu, k okolitej prírode a ľuďom, čo tu žijú. A tak účastníci mládežníckych táborov pomáhajú našej organizácii, ale aj iným, napríklad prácou na Čiernohronskej železničke alebo v Lesníckom skanzene. Vedieme ich k nezištnej práci pre iných, k verejnoprospešným aktivitám a záujmu o dianie vo svojom okolí. A to už prináša ovocie – naši dobrovoľníci, ktorí prišli na konci prázdnin zazimovať táborisko, sami ponúkli svoju pomoc Čiernohorskej železnici.

V tohtoročnom oficiálnom Týždni dobrovoľníctva sme sa rozhodli urobiť aktivitu pre verejnosť. V spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, občianskym združením Nairam a klubom Bombura v Brezne sme pripravili pre organizácie, ktoré v okrese Brezno vytvárajú alebo by chceli vytvárať príležitosti na dobrovoľnícku prácu, a tiež pre školy a organizácie, ktoré podporujú dobrovoľnícku činnosť svojich členov, ako aj verejnosť workshop o dobrovoľníckej práci. Konal sa 19. septembra v klube Bombura. Workshopu sa zúčastnilo dvadsať záujemcov, ktorí sa dozvedeli, čo je dobrovoľnícka práca, kde a ako hľadať príležitosti pre dobrovoľnícku prácu, čo im takáto činnosť môže priniesť a mnoho iných užitočných informácií. Navzájom sme si vymenili svoje skúsenosti a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci i téme budúceho stretnutia (ako fungujú občianske združenia). To plánujeme v novembri.

Ak by ste sa chceli aj Vy dozvedieť viac o dobrovoľníckej činnosti, sledujte naše stránky, alebo sa nám ozvite. S Centrom dobrovoľníctva spolupracujeme dlhodobo a sme ich Infobod o dobrovoľníctve pre okres Brezno. A aj keď sa dobré skutky dejú, nedejú sa len tak. A pomoc šikovnej ruky dobrého človeka sa vždy zíde.

M. Heretová