Hoci je kroj Čierneho Balogu strohý, je veľmi pekný a svojou jednoduchosťou elegantný. Priťahuje pozornosť návštevníkov Vydrovskej doliny.

Miestny kroj využívame pri našich zážitkových programoch a pri rôznych príležitostiach (Privítanie po balocky, pri rôznych prezentáciách, výstavách cestovného ruchu, pri reprezentácii obce a regiónu…).

Keďže kroje, ktoré sme doteraz vlastnili, neboli kompletné, boli obnosené a používaním sa značne poškodili, potrebovali sme kroje opraviť a doplniť o nové kusy. Na reprezentáciu, ale aj pre odborný výklad, či bežné spoznávanie ľudového odevu a ľudovej kultúry Čierneho Balogu turistami, žiakmi a študentmi, potrebujeme minimálne jeden kompletný ženský kroj a jeden kompletný mužský kroj. A ak chceme používať kroj aj ako pracovný odev, je potrebné mať niekoľko kusov krojov. Nástojčivo sme potrebovali pomôcť opraviť a doplniť „krojový šatník“ Vydry. Pomohlo nám PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON. Začiatkom leta sme dostali finančnú podporu na projekt Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji. Počas leta a jesene sme dali opraviť naše staré kroje a ušiť nové kroje. Po ukončení projektu máme teraz k dispozícii dva kompletné mužské kroje a päť ženských krojov. Veľmi nám v projekte pomohla pani Andrea Kovalčíková, ktorá väčšinu častí kroja šila a projekt podporila aj svojou dobrovoľníckou prácou (dobrovoľnícka práca = odpracované hodiny bez nároku na odmenu). Veľmi pekne ďakujeme. Rovnako ďakujeme za podporu aj Partnerstvu MP-ČH za finančnú podporu.

Prostredníctvom doplnenia súčasného vybavenia krojmi bude môcť naša organizácia rozšíriť, ale najmä skvalitniť ponuku služieb v oblasti cestovného ruchu v Čiernom Balogu.

M. Heretová


Kroje počas animačného programu „Drevorubačský ding“