V októbri sa uzavrel 4. ročník fotosúťaže a fotografie posúdila odborná porota v zložení Erika Šándorová, akademická maliarka, Ľudovít Lacuška z Fotoklubu Granus a fotograf Mgr. Mikuláš Paučo.

Zopakovala sa situácia z minulého roka: Viaceré fotografie boli zaujímavé a inšpiratívne, no bolo ich malé množstvo, niektoré nespĺňali kritériá súťaže (nemohli byť zaradené a posudzované), iné boli nízkej technickej kvality. Do súťaže bolo zaradených trinásť fotografií, jedna v kategórii Folklór a tradície a dvanásť v kategórii Príroda a krajina. Porota rozhodla takto:

Kategória Folklór a tradície: nie je udelená cena ani čestné uznanie

Kategória Príroda a krajina: nie sú udelené ceny (miesta).

Porota udelila čestné uznanie autorke Zuzane Müllnerovej z Čierneho Balogu za fotografiu Okno do neba, v ktorej pohotovo zachytila zaujímavý neopakovateľný okamih. Túto fotografiu použijeme na malý kalendárik a počas roku 2019 tak bude prezentovať krásu miestnej prírody.

Cenu laickej verejnosti získala tak isto Zuzana Müllnerová z Čierneho Balogu za fotografiu s názvom Podvečer vo Vydrovskej doline. Fotografia získala najviac hlasov na našej stránke v sociálnej sieti.

Na základe odporúčania poroty pre uvedené dôvody sme sa rozhodli nevystaviť ostatné fotografie 4. ročníka fotosúťaže. Mrzí nás, že záujem o našu fotosúťaž klesá. Porozmýšľame, ako ďalej. Ale vy neváhajte a nezávisle na tom, či vyhlásime ďalší ročník súťaže alebo nie, fotografujte! A naďalej sa deľte o pekné chvíle z  okolia Čierneho Hrona prostredníctvom svojich záberov na našej stránke v známej sociálnej sieti.

M. Heretová, OZ VYDRA, usporiadateľ súťaže

Fotografie Okno do neba, autorka Z. Müllnerová