„Začnite každý deň tak, ako by nebol všedný, ale niečím výnimočný!“ (Kevin Bisch)

Všetkým ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2018. Budeme radi, ak nám zachováte priazeň aj v roku 2019.

V novom roku Vám želáme, aby ste si mnoho nevšedných dní a výnimočných chvíľ užili v dobrom zdraví a s láskou svojich najbližších.

Michaela, Lucia a Marcela