Paulína Balejová z Martina, Radovan Majer a Jakub Kula z Banskej Bystrice, Tomáš Goga z Topoľčian, Bohumila Horáková z Kadaně (ČR), Adam Perinay z Bratislavy, Michal Sitko a Radovan Laššák zo Zvolena a Milan Vaníček zo Slaného (ČR). Deväť mladých ľudí – stredoškoláci, vysokoškoláci a už aj pracujúci. Nie sú jediní, ktorí svojou dobrovoľníckou prácou pomáhajú organizácii VYDRA v Čiernom Balogu v jej aktivitách. Ale v ostatných rokoch prichádzajú na každé alebo takmer každé podujatie. Pravidelne, stále, furt… 🙂
Hoci pomáhajú pri podujatiach pre občanov obce (Vydričkin zázračný deň – MDD, Restaurant Day, Mikulášske popoludnie), pri realizácii rôznych aktuálnych projektov, alebo sa venujú aj prácam na zveľadenie sídla VYDRY (dom – Envirocentrum a záhrada), táboriska a drevenice na táborisku, hlavným ťažiskom ich dobrovoľníckej práce sú letné tábory pre deti a mládež, ktoré organizujeme počas prázdnin. Títo naši mladí spolupracovníci získali v závere uplynulého roka ocenenie Srdce na dlani v kategórii Mladý dobrovoľník/dobrovoľníčka do 30 rokov, ktoré udeľuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a ďalšími partnermi.

Títo mladí ľudia programovo pripravujú Vydrovské letné tábory (VLT) a počas leta ich uskutočňujú ako vedúci a inštruktori bez nároku na odmenu. Pre deti, ale aj pre mládež pripravujú tábory s takým programom, aby si účastníci vytvárali pozitívny vzťah k prírode. Tábory sú nápadité, hravé a plné dobrodružstva. Snažia sa, aby deti mali blízko k prírode. Mládežnícke tábory sa nesú v duchu dobrovoľníckej tradície VYDRY. Účastníci pomáhajú našej organizácii, ale aj partnerom, napríklad prácou na Čiernohronskej železničke alebo v Lesníckom skanzene. Vedú ich k nezištnej práci pre iných, k verejnoprospešným aktivitám a záujmu o dianie vo svojom okolí.

Pripraviť program inak, ako je vo väčšine táborov na Slovensku bežné, si vyžaduje osobitý prístup, množstvo času, vedomosti, ale najmä nadšenie. Ročný táborový cyklus sa u nás končí a zároveň začína v októbri. Vtedy sa všetci organizátori VLT stretnú v našom Envirocentre, kde vyhodnotia práve uplynulé leto a začnú pripravovať tábory na nasledujúci rok. Rozdelia si prázdninové týždne, stanovia úlohy a zodpovednosť, určia termíny na celý rok. Medzi spoločnými stretnutiami pracujú v jednotlivých „táborkách“ (skupinách vedúcich a inštruktorov pre jednotlivé turnusy) doma, stretávajú sa virtuálne alebo v mieste štúdia. Pripravujú táborové programy a aktivity, ale aj vzdelávanie pre seba a začínajúcich vedúcich. Toto vzdelávanie sa uskutočňuje spravidla vo februári. Máj a začiatok júla – to je čas pripraviť táborisko na novú sezónu. Vtedy sa opäť všetci, mladí i starší, stretávajú. Počas prázdnin sa uskutočňujú VLT, koniec augusta a september je čas upratať a zakonzervovať táborisko na zimu. A po tom sa opäť v októbri spoločne stretávame, aby sme vyhodnotili…

Týchto deväť mladých ľudí sú viacroční táboroví vedúci, mnohokrát hlavní. Neprichádzajú iba na jeden turnus ale prakticky strávia na Čiernom Balogu celé leto, pretože sú členmi dvoch – troch táboriek. A ak nepracujú na mládežníckom tábore ako vedúci, tak sú jeho účastníkmi.

Tieto mladé ženy a mladí muži boli kedysi ako deti účastníci VLT. Zážitky, ktoré si odniesli, nechceli nechať zapadnúť prachom. Chceli sa o ne podeliť, sprostredkovať ich aj ďalším generáciám. Preto sa k nám vracajú každý rok a uskutočňujú tábory. Pre našu organizáciu priamo v Čiernom Balogu ročne odpracuje každý z nich okolo 200 dobrovoľníckych hodín. Doma pri príprave VLT sú to ďalšie desiatky. Toľko dobrovoľníckych hodín odpracovať pre niekoho zadarmo, to už nie je zábavka. To musí byť naozajstné nadšenie a presvedčenie, že ide o dobrú vec, o ozajstné hodnoty. Títo dobrovoľníci sú zodpovední, pracovití, mimoriadne obetaví. Pre deti a mladých ľudí prichádzajúcich na naše tábory sú nie len starší kamaráti, ktorí ich zabávajú. Oni účastníkov vzdelávajú, pomáhajú im rozumieť prírode, chrániť ju, vytvárať si k životnému prostrediu zodpovedný vzťah. Tiež ich učia, najmä tých starších, robiť nezištne veci pre dobro ostatných, zaujímať sa o svet okolo seba, nebyť sebeckými. Už v mladom veku sú ochotní a schopní prevziať zodpovednosť za zdravie a správanie sa účastníkov VLT. A to je predpoklad, že zodpovednosť a spoľahlivosť ich bude sprevádzať aj v neskoršom živote a budú pozitívnym príkladom či lídrami v spoločnosti.

Sme na nich veľmi hrdí. Sme radi, že sa našli v našej organizácii a radi prichádzajú na Čierny Balog. Sú pre ňu a aj pre nás osobne prínosom.

M. Heretová