hdr

Len nedávno sme prežívali sviatky jari– Veľkonočné obdobie. Hoci si ich každý užil po svojom – ako kresťanský sviatok alebo voľné dni plné slniečka, takmer každý si vyzdobil svoje obydlie, kraslicami, korbáčmi, slamenými figúrkami zajačikov a kuriatok… V mnohých prípadoch vyrobených v Číne. Schopní obchodníci reagujú na dopyt. A aj takto je možné zachovávať tradície.

Ako sa píše v knihách, Čierny Balog je rázovitá obec, známa aj svojím folklórom. Myslím, že jej obyvatelia môžu byť právom hrdí na svoj autentický folklór a tých, ktorí ho stále udržiavajú pri živote. Sú to nie len miestne folklórne súbory – detský a dospelácky, ale aj hudobné skupiny, remeselníci a organizátori rôznych podujatí.

Som rada, že aj občianske združenie VYDRA prispieva k zachovávaniu a prezentácii miestnej ľudovej kultúry svojimi aktivitami. Predovšetkým ju predstavujeme návštevníkom obce a regiónu našimi zážitkovými programami. V Privítaní po balocky a Drevorubačskom dingu sa oboznámia s bohatou drevorubačskou históriou Čierneho Balogu, s krojmi a miestnymi zvykmi. V programoch Remeselný dvor a Šikovné prsty zruční miestni remeselníci predstavujú tradičné remeslá, hosť si ich môže aj vyskúšať. Sprievodca na exkurzii k Dobročskému pralesu rozpráva o vzniku obce i susedných obcí, o histórii, tradíciách a okolitej prírode. Návštevníci sa tešia, že zažijú niečo naše, tradičné, nefalšované. Sú radi, že prišli do regiónu, kde netreba nič hľadať v truhliciach a oprašovať, že sa tu stále žije v prepojení s prírodou a ľudovými tradíciami.

Na pamiatku si turisti môžu odniesť stále viac a viac upomienkových predmetov od miestnych remeselníkov. Vytvárame im priestor v našich turistických informačných kanceláriách. Teší nás, že miestnych remeselníkov (rozumej: žijú a tvoria v Čiernom Balogu, alebo sa tu narodili a žijú v blízkom regióne, jednoducho Baločania) pribúda. Na začiatku tejto sezóny sme začali predávať výrobky od 31 remeselníkov. Aj množstvo a sortiment ich výrobkov sa zväčšuje. Preto znižujeme dodávky výrobcov z iných regiónov.

Snažíme sa o to, aby upomienkové predmety, ktoré si návštevník odnesie, mali výpovednú hodnotu k miestu, kde prežije pekné chvíle. A naši remeselníci nám k tomu pomáhajú. A my pomáhame im prilepšiť si na živobytie. Ale chceme, aby aj suveníry, ktoré pre nás vyrábajú mimo náš región, boli jedinečné. Také, ktoré si nekúpite v ktoromkoľvek rekreačnom zariadení. Postupne sa nám to darí a kto môže porovnať sortiment našich TIK pred piatimi rokmi a teraz, určite to potvrdí.

Chceme, aby Čierny Balog a Vydrovská dolina zostali jedinečným, autentickým a nenahraditeľným miestom. Tým je vďaka krásnej a čistej prírode, histórii i miestnej ľudovej kultúre, ale najmä ľuďom, ktorí nedovolia, aby zanikla. Ani príroda, ani folkór.

M. Heretová