Skip to main content

Regionálny produkt HOREHRONIE

Regionálny produkt HOREHRONIE

Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá sa používa na poľnohospodárske produkty, potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v regióne Horehronie a ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu poskytované v regióne Horehronie. Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie a jeho tradície a prehlbujú záujem návštevníka o región. Koordinátorom pre […]

Bytosti Vydrovskej doliny prišli za deťm

Bytosti Vydrovskej doliny prišli za deťmi

Vydričkin zázračný deň, podujatie, ktoré organizuje OZ VYDRA pre deti z Čierneho Balogu ale aj pre deti z iných obcí, ktoré chcú svoj sviatok MDD prežiť v prírode, bolo tohto roku trochu iné ako po iné roky.V minulosti na stanovištiach vítali deti rozprávkové bytosti slovenských ľudových či iných rozprávok. V sobotu 1. júna bol rozprávkový […]