Vydričkin zázračný deň, podujatie, ktoré organizuje OZ VYDRA pre deti z Čierneho Balogu ale aj pre deti z iných obcí, ktoré chcú svoj sviatok MDD prežiť v prírode, bolo tohto roku trochu iné ako po iné roky.
V minulosti na stanovištiach vítali deti rozprávkové bytosti slovenských ľudových či iných rozprávok. V sobotu 1. júna bol rozprávkový les v Lesníckom skanzene plný bytostí, ktoré žijú vo Vydrovskej doline, ale jej návštevníkom sa bežne neukazujú. My sme ich prehovorili, aby sa stretli s dobrými deťmi práve na Deň detí a tak tu bol kráľ Veporius IV., vládca Vydrovskej doliny so svojimi zbrojnošmi, mohli ste stretnúť kráľovnú Geravu, ježibabu Vydrušu či černokňažníka Temného Čierťaža. Ukázal sa aj vodník Hroník, ktorý žije vo Vydrovskom potoku už 222 rokov.
Ľudí netopí, nie preto, že potok je plytký, ale preto, že má rád ľudí, ktorí chodia do Lesníckeho skanzenu. Kým nevznikol skanzen, bývalo mu tu smutno. Porozprávať sa mohol iba s inými nadprirodzenými bytosťami alebo s lesnými zvieratkami. Teraz je mu vo Vydrove veselšie.
Nechýbal ani neposedný škriatok Kýčerko či Strašidlo Baločidlo, ktoré vo Vydrovskej doline niekedy postraší deti i dospelých. Zľakli ste sa, keď v tichom lese niečo za vami zaprašťalo, alebo ste počuli záhadný zvierací zvuk? To spravilo strašidlo Baločidlo, aby ste boli vždy v strehu, aby ste
sa v lese správali úctivo k všetkému živému a boli ostražití. Najviac sme sa tešili, že za deťmi príde víla Vydrienka. Žije vo Vydrovskej doline a spolu s ostatnými vílami za mesačného splnu tancuje na čistinkách v lese. Pred 17-timi rokmi, keď lesníci vytvorili Lesnícky skanzen – múzeum lesa a lesníkov v prírode, rozhodla sa, že bude toto miesto ochraňovať pred vandalmi a nespratníkmi. Iste viete, že lesníci jej v skanzene za jej pomoc postavili sochu. Rozprávkové bytosti z Vydrovskej doliny sa tešili spolu s deťmi z pekného dňa a sľúbili, že o rok opäť prídu.
A odkiaľ prišli deti do Čierneho Balogu? Zbrojnoš Kráľa Veporia IV., ktorý s malými rytiermi trénoval lukostreľbu, sa každého rytiera spýtal, z ktorého kráľovstva prichádza. A tak vieme, že z okolitých obcí po Banskú Bystricu tu boli deti takmer z každej. Viacerí a opakovane boli z Banskej Bystrice, ale aj z kráľovstiev Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra, Trnava, Trenčín, Bratislava, ale aj Praha a Londýn. Sme radi, že Vydričkin zázračný deň majú radi deti a ich rodičia nie len z blízkeho okolia a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou BBSK, ale ďakujeme aj ďalším podporovateľom: Obec Čierny Balog; OZ Čierny Balog, LESY SR š.p.; Hallo Pizza, pneuservis Patrik Zemko; cukrárka Jozefína Kováčiková; firma Loranc; Milan Juroš, Koliba Handelec; mnohým ďalším, ktorí venovali ceny do tomboly.
Ďakujeme tiež deťom z MŠ Krám a ich učiteľkám za krásny kultúrny program, tiež všetkým žiakom ZŠ Jánošovka za to, že nám pomáhali na stanovištiach a premenili sa na bytosti z Vydrovskej doliny, aj niekoľký mamám, ktoré im pripravili kostýmy. O zázračné buchty sa postaralo Komunitné centrum, neformálne združenie Pomôžme pomáhať a tety kuchárky z MŠ Čierny Balog. Ďakujeme aj dobrovoľníkom – členom OZ VYDRA, ktorí pricestovali do Čierneho Balogu z Brezna, Zvolena, Martina a Bratislavy, aby spolu s nami pripravili pekný deň plný hier a dobrej nálady pre naše deti. Ďakujem.

M. Heretová
Fotografie: Michal Sitko, Zvolen