OZ VYDRA prevádzkuje dve turistické informačné kancelárie. Jednu v areáli stanice ČHŽ a druhú v Lesníkom skanzene. TIKy nikdy nie sú cieľom ciest. Sú zdrojom informácií, ako sa k cieľu dostať, využiť ponuku, dozvedieť sa niečo nové. Že si návštevník kúpi na pamiatku suvenír, pohľadnicu alebo mapu, to je už samozrejmosťou a neodmysliteľnou súčasťou TIK aj na Slovensku.

V našich TIK ponúkame suveníry, ktoré sa viažu k tomuto územiu, k obci s jej históriou a tradíciami, k zaujímavostiam, ktoré sa tu nachádzajú. Mnohé z nich nie sú iba pekné, ale aj zaujímavé, praktické či poučné. Prekvapilo nás a potešilo, keď sme sa dozvedeli, že niektoré upomienkové predmety kupujú učitelia ako učebné pomôcky pre svojich žiakov. Sem patrí spoločenská hra Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu, rôzne pexesá, domino s lesnými zvieratami alebo rastlinami či tangram, ktorý treba poskladať z kúskov dreva rôznych stromov (tak možno spoznať farbu a štruktúru drevín).

Súčasťou našej ponuky sú aj rôzne publikácie, predovšetkým informačné. Ale pokladáme za samozrejmosť propagovať to, čo je tu zaujímavé. Preto nechýba monografia obce Čierny Balog (autori Peter Kováčik, Ladislav Ťažký a kol.), či publikácia o folklórnom súbore Kýčera. Pútavé sú knihy s fotografiami (letecké snímky, príroda, tradície, folkór…), kde dominuje kniha rodáka z Čierneho Balogu Petra Berčíka 45 rokov za objektívom. Publikácie Horehronského múzea v Brezne (Smaltovaný riad z Hronca, Liatinová krása) priťahujú návštevníkov so záujmom o históriu. Ale tú nájdu aj v mnohých knihách z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (Lesnícke a drevárska múzeum od A po Z, Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici, Dejiny Lesníctva na Slovensku, Lesnícke Biografie…). Čo je dnes v slovenských lesoch zaujímavé prináša publikácia Významné lesnícke miesta na Slovensku. Koho zaujme miestny historický vláčik, má možnosť nájsť si u nás niečo aj z tejto oblasti. O parných vlakoch alebo zmapované iné železničné technické pamiatky na Slovensku

Osobitnú časť ponuky publikácií tvorí beletria. Možno do TIK ani tak veľmi nepatrí, no myslíme si že tieto knihy dotvárajú obraz o živote u nás, prinášajú ďalší rozmer ľuďom, ktorí majú záujem spoznať Čierny Balog a miestny región. A sme radi, že je o ne záujem (Kosodrevie – príbehy z Povstania, autor M. Tasler; Sto rokov v horách – rodinná sága horárskeho rodu, autor M. Mikláš).

A máme aj tzv. čerešničky na torte. Kuchárska kniha od Terézie Vansovej ňou určite je. Je to prvá kuchárska kniha slovenských jedál, ktorá kedy vyšla tlačou. Samozrejme, že to nie je prvé vydanie. Ale aj to súčasné má výnimočný obal a pútavé spracovanie. Retro zaručené! J Pre dnešných cestovateľov môže byť zaujímavá kniha Cestopisné denníky s podtitulom Z blízka i ďaleka, z monarchie i republiky od J. Goliana a R. Moldu. Zbierka cestopisov prináša skúsenosti Slovákov, ktorí cestovali za prácou, poznaním či rekreáciou koncom devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia. Pri dnešných technologických vymoženostiach môže byť pre nás všeličo úsmevné. A iné zas nepochopiteľné a zarážajúce.

Sme veľmi radi, že počas ostatného Dňa stromu nám pribudla kniha Júliusa Burkovského a Evy Furdíkovej Život zasvätený lesu o najvýznamnejšom rodákovi z Čierneho Balogu Jozefovi Dekrétovi Matejovie. Návštevníci podujatia si ju mohli kúpiť hneď po uvedení „do života“ a dať autorovi podpísať na autogramiáde. Aj VYDRA má jeden podpísaný výtlačok vo svojej knižnici.

A tak hoci ani naše TIK nie sú cieľom ciest, niečo nezabudnuteľné niekedy návštevníkom prinesú. Dôkazom toho sú decembrové telefonáty, keď nás žiadajú o zaslanie predmetov alebo publikácií, lebo práve to chcú venovať ako vianočný darček. Najčastejšie posielame hru Lesnícky skanzen a monografiu obce Čierny Balog. Vždy, keď môžeme, využijeme príležitosť obohatiť turistické informačné kancelárie tu v Čiernom Balogu o niečo zaujímavé, pridať niečo hodnotné.

M. Heretová