V dňoch 22. – 25. augusta sa v Nitre opäť konal Agrokomplex, výstava, ktorá už nie je iba pre poľnohospodárov, ale pre všetkých, koho zaujíma slovenský vidiek. OZ VYDRA sa na nej zúčastnila 24. a 25. augusta, keď v stánku vystriedala MAS (Miestna akčná skupina) Horehron. Stánok zabezpečila Regionálna anténa národnej siete regionálneho rozvoja SR pre
BB kraj, ktorú zastrešuje organizácia VOKA – jej prostredníctvom sme našli svoje miesto medzi ostatnými stánkami MAS Slovenska.

Aj my sme prezentovali partnerstvo obcí, firiem a organizácií, ktoré spolupracujú v území, prezentovali sme MAS Muránska planina – Čierny
Hron. Vzali sme so sebou veľké množstvo informačných materiálov, ale aj remeselné výrobky našich remeselníkov, aj tých čo sa už môžu popýšiť značkou Regionálny produkt Horehronie.

O naše územie bol veľký záujem, materiály sa rýchlo míňali, naše hlasivky dostali poriadne zabrať od neustále podávaných informácií. Záujem bol najmä o sysliu kolóniu v NP Muránska planina a o Dobročský prales v Čiernom Balogu. Ale návštevníci výstavy sa pýtali aj na náučné chodníky, cyklotrasy, prírodné zaujímavosti, technické pamiatky či regionálne
podujatia. Čo poznali najviac? Náš Lesnícky skanzen, Muránsky hrad a bralo Cigánka, Čiernohronskú železnicu a viacerí spomenuli aj muránske buchty, folklór, podujatie Jarmo na Sihle, koníky huculy aj noriky muránske, Tri vody…

Územie Muránska planina – Čierny Hron má svoje miesto. Nielen miesto na mape, ale aj miesto v povedomí ľudí, v ich cestovateľských navigáciách a podľa mnohých reakcií a záujmu sa sem k nám vrátiť, aj v srdciach.

Text: M. Heretová
Foto: M. Giertlová