Slovenské národné povstanie začalo 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, a ako vyjadrenie postoja k vláde Slovenského štátu, prisluhujúcej fašistickému Nemecku. Čierny Balog bola známa partizánska obec, ktorá sa zomkla počas povstania tak, že dokázali odolať hrozbe vypálenia od ustupujúceho oddielu Wehrmachtu.
Tento rok sme sa rozhodli, že veniec na pamiatku SNP položíme v jednej z partizánskych obcí v okolí Banskej Bystrice. Na povstaní bolo dôležité práve to vzájomné vzopätie sa proti neľudskému fašizmu, spolupatričnosť, medziľudská pomoc, a tak by sme si ho mali pripomínať.

M. Trubinyová, CKO – Centrum komunitného organizovania , Zvolen