Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline bol uprostred mesiaca august miestom, kde sa zišli mladí ľudia, aj tridsať ich mohlo byť, na dobrovoľníckej práci.

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorá sa vykonáva vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov vašej rodiny. My lesníci sa hlboko skláňame a úprimne ďakujeme za odvedenú robotu na chodníku lesného času Lesníckeho skanzenu, za odpratávanie zvyškov dreva z lesa, za natieranie lavičiek, zábradlí a mostíkov, za vymaľovanie obrázkov na Cestičke bosou nohou. Osobitne je potrebné spomenúť a poďakovať za práce v Lesníckom minisvete – miniland. Za pomoci Ing. arch. Vladimíra Pašku urobili dievčatá a chlapci kus chlapskej roboty. Zabetónovali podstavce pod drevené mini exponáty, vykosili trávu, burinu, poupravovali okolie miniatúrnych dreveničiek a figúrok z dreva znázorňujúce bývanie našich prarodičov, ale aj rôzne lesnícke činnosti potrebné pre les a jeho využitie človekom. Príjemne vykrášlili tento kúsok skanzenu.

Mládežnícky tábor s trojdňovým putovaním a dobrovoľníckou prácou organizuje OZ Vydra už pekných par rokov, tentoraz jeho účastníci preputovali cez Poľanu do Balockých vrchov s dvoma prenocovaniami
z Detvy. Prešli cez hory na táborisko OZ Vydra vo Vydrovskej doline, neďaleko sútoku potokov Obrubovanská a Prostredná pri zástavke Vydrovo-konečná Čiernohronskej železničky. Každý deň sa ráno rozdeľovali na miesta svojich robôt, dobrovoľnícku prácu si delili medzi Lesnícky
skanzen, OZ Vydra a ČHŽ, žiaľ do skanzenu a do Vydry na Balog sa ráno z táboriska už nevozili vláčikom, jednoducho čas 9.20 sa aj im videl prineskoro.

Je ráno, pondelok, začiatok týždňa v Lesníckom skanzene, noví návštevníci si prezerajú stroje, horáreň-múzeum, lesnú kaplnku, výrez topoľa bieleho, obra z parku mesta Strážske a trochu aj dobrovoľnícku prácu usilovných
mládencov a dievčat z letného tábora.

Ing. Michal Kofira, vedúci lesníckeho skanzenu