Príroda do života človeka vstupuje už v detských časoch, je to domov pre teba aj pre mňa, je to domov pre ľudí, zvieratá, rastliny a stromy. Je to miesto, ktoré sa snažíme zachovať pre budúce generácie. Našim projektom vytvárame priestor spoznávať hravou formou faunu a flóru prírody na Slovensku.

Pod záštitou Environcentra Vydra Čierny Balog a vďaka Iuvente, BBSK, Dobrý kraj Banská Bystrica a Ministerstvu, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky sme sa zapojili do vzdelávania s názvom “Projekt je zmena”. Vytvorili sme projekt, ktorý bol finančne podporený a zrealizovali sme ho v sobotu 19. 10. 2019.

Náš projekt je zameraný predovšetkým na návštevníkov Environcentra Vydra. Vonkajším náterom drevených lavičiek, stolov, oplotenia a altánku sme predĺžili životnosť dreva a zároveň pôsobí esteticky pri vzdelávacích programoch environcentra.

Vybudovaním prírodného ohniska za pomoci Slavomíra Giertliho sme vytvorili priestor nielen pre obohatenie vzdelávacích programov, ale aj priestor, ktorý ma spájať ľudí pri posedení okolo ohniska.

Vytvorením bylinkovej špirály chceme umožniť návštevníkom nášho centra priamy kontakt s liečivými bylinkami z nášho regiónu, spoznať ich liečivú silu a využitie. Keďže rastlinky úzko súvisia s motýľmi, umiestnením domčeka pre motýle vedľa bylinkovej špirály chceme poukázať
na farebnosť a kreativitu prírody.

V domčeku pre hmyz môžu návštevníci environcentra pozorovať život hmyzu, stavbu tela a fázy vývoja v reálnom čase a prostredí. Myslíme si že vizuálne učenie alebo praktické ukážky sú efektívnejšie ako sedenie v lavici pri knihe. Navyše deti budú mať viac poznatkov z biológie, budú mať nezvyčajný zážitok z prírody, ktorý býva fascinujúci.

Tento projekt sme uskutočnili za pomoci dobrovoľníkov Vydra, žiakov ZŠ, Záhorke s.r.o. v Čiernom Balogu. Za ich pomoc a ochotu ďakujeme.

Realizačný tím: Giertlová Marcela, Schönová Mariana, Giertl Adrián a Dvorožňák Štefan.

Foto: M. Giertlová