Milí priatelia,

všetkým Vám ďakujeme za spoluprácu a podporu organizácie v tomto roku.

Želáme Vám pokojné Vianoce prežité v zdraví, v šťastí a láske s tými, čo Vás majú radi.

V novom roku Vám želáme mnoho takých skúseností, ktoré prehĺbia Vašu múdrosť, posilnia Vaše empatie a povznesú Vaše skutky.

Michaela, Marcela, Katarína