V sobotu 7. decembra sa uskutočnilo tradičné podujatie Mikulášske popoludnie.

Približne sto detí v sprievode svojich starších súrodencov, rodičov a starých rodičov strávilo príjemné popoludnie pri tvorení vianočných ozdôb a zdobení medovníkov, či zábavnými súťažami. Sviatočný kultúrny program pripravili učitelia MŠ Čierny Balog so svojimi žiakmi. Spoločne sme privítali zimu, potešili sa darčekom od Mikuláša a rozsvietili vianočný stromček.

Ďakujeme podporovateľom podujatia:
Obec Čierny Balog, LESY SR, š.p., neformálne združenie Pomôžme pomáhať, Miroslav Herich, Čierny Balog, manželia Budinskí, Čierny Balog, Kvety Janeta, Čierny Balog, Materská škola Čierny Balog, Dobrovoľníci VYDRY, Žiačky ZŠ Jánošovka Čierny Balog a SKI Čertovica

Ceny do tomboly venovali:
Jozefína Kováčiková Čierny Balog, Marcela Giertlová Čierny Balog, Alžbeta Kováčiková Čierny Balog, Alena Pančíková Čierny Balog,Veronika Štulrajterová, Patrik Zemko s manželkou – Autoservis Čierny Balog, SKI Čertovica, LORANC Čierny Balog, VYDRA Čierny Balog.

Ďakujeme!

Marcela Giertlová