Tak ako každý rok! A to je dobrá správa, pretože pandémia Covid 19 zmarila mnohým plány. Nám sa podarilo splniť prísnejšie a náročnejšie kritériá, ktoré tohto roku stanovil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici pre organizovanie letných detských táborov aj v podmienkach nášho táboriska.

V štyroch detských turnusoch sa rekreovalo 99 detí a mládežnícky tábor naplnilo 24 mladých ľudí zo Slovenka, ale aj zo zahraničia. Všetci opäť zažili mnoho zábavy a dobrodružstva, spoznávali prírodu, Čierny Balog a Horehronie, naučili sa a skúsili nové veci, spoznali nových priateľov. Tí starší – mládežníci, tak ako každý rok v duchu tradície dobrovoľníctva našej organizácie pomáhali svojou prácou vo Vydre, v Lesníckom skanzene a v základnej škole: „V dňoch 18.8. až 21.8.2020 nám v Základnej škole na Jánošovke v rámci dobrovoľníctva pomáhali mládežníci z Vydrovského letného tábora. Mladí ľudia ochotne upravovali okolie, čistili chodníky aj prístupovú cestu. Aj vďaka tejto pomoci prišli žiaci do pekného prostredia. Za vykonanú prácu im srdečne ďakujeme. Vedenie ZŠ Čierny Balog“. Takýto e-mail sme dostali od pani riaditeľky Mgr. Ľubice Vránskej. Aj my ďakujeme za spoluprácu. Ak sa nájde práca aj na budúci rok, naši dobrovoľníci opäť radi prídu pomôcť. Poďakovanie patrí všetkým našim vedúcim, inštruktorom, kuchárom a zdravotníkom, ktorí zabezpečovali chod tábora a pripravili zaujímavý a pestrý program pre účastníkov. Asi najväčšie ocenenie za ich (tiež dobrovoľnícku) prácu je, keď sa rodičia detí pýtajú, či niečo podobné nezorganizujeme aj pre dospelých, lebo im pobyt v tábore na Čiernom Balogu závidia :).

M. Heretová
Foto: Michal  Sitko