Občianske združenie VYDRA v spolupráci s obcou Čierny Balog  vyhlasuje
4. ročník súťaže Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona

Kategórie

A:           Príroda a krajina

B:           Folklór a tradície

Cieľ súťaže:

Zachytiť/zdokumentovať, uchovať a propagovať prírodné krásy a historické/národopisné klenoty/zaujímavosti z okolia rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou).

Priebeh súťaže:

 • 4. ročník súťaže začína v mesiaci január 2018.
 • Fotografie zaslané organizátorovi súťaže v kalendárnom mesiaci budú zverejnené na www.facebook.com/vydra.sk stránke v prvý deň nasledujúceho mesiaca (rozhoduje dátum prijatia). Počas tohto mesiaca bude môcť verejnosť hlasovať. V mesiaci október bude uzavretý predchádzajúci ročník súťaže.
 • V mesiaci november (Mesiac fotografie) odborná porota vyberie maximálne 24 fotografií. Z nich rozhodne o udelení ocenení. V každej kategórii môžu byť udelené prvé 3 miesta, čestné uznania a mimoriadne ceny.
 • Z fotografií môže byť inštalovaná výstava na základe rozhodnutia usporiadateľa a na odporúčanie poroty.
 • Fotografie budú prijímané výlučne elektronicky na adrese tik@vydra.sk, v predmete e-mailu heslo „FOTOSÚŤAŽ“.

Podmienky súťaže:

 • Autor fotografie môže poslať v rámci jedného mesiaca do jednej kategórie maximálne 2 fotografie (4 fotografie za mesiac, 48 fotografií v rámci jedného ročníka súťaže).
 • Fotografie nesmú byť staršie ako jeden rok.
 • Fotografia bude prijatá do súťaže, ak autor zašle zároveň názov fotografie, svoje meno a priezvisko, bydlisko (názov obce, prípadne štátu, ak nežije na území SR), e-mailovú adresu a ak fotografia bude spĺňať parametre: formát JPG, veľkosť 2,0 MB, dlhšia strana 2048 pixelov. Odporúčaný formát 2:3 alebo 3:4, inak môže dôjsť k orezaniu fotografie.
 • Fotografie budú na webovej stránke zverejnené anonymne, uvedený bude len názov fotografie.
 • Fotografie budú hodnotené anonymne verejnosťou a odbornou porotou.
 • Fotografie budú slúžiť na propagáciu územia v okolí rieky Čierny Hron (obce Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou) pri zachovaní autorských a vlastníckych práv.
 • Autor zaslaním svojej fotografie do súťaže súhlasí s podmienkami súťaže a v zmysle novej právnej úpravy – Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (pozn.: po ang. General Data Protection Regulation, skr.: „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.