Vydra 20

Milí, vážení, priatelia,

hovorí sa, že aj tá najdlhšia cesta sa začína obyčajným krokom. Vydra kráča už 20 rokov v pohode i nepohode a na svojej ceste zanechala zaujímavé a hodnotné míľniky. Kto z Vás si spomína na tie úplne prvé kroky? Kto z Vás chce pripomenúť tie najvýznamnejšie kroky a úseky jej cesty? Kto z Vás by chcel byť pri vykročení do ďalšej dvadsiatky rokov Vydry? A kto z Vás by nechcel byť pri tom, keď spoločne oslávime 20. narodeniny našej organizácie vo Vydrovskej doline?

Prijmite, prosím, naše srdečné pozvanie osláviť 20. výročie založenia občianskeho združenia VYDRA, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. júla 2017 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Všetko dôležité je v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vás!