Skip to main content

Regionálny produkt HOREHRONIE

Regionálny produkt HOREHRONIE

Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá sa používa na poľnohospodárske produkty, potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v regióne Horehronie a ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu poskytované v regióne Horehronie. Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie a jeho tradície a prehlbujú záujem návštevníka o región. Koordinátorom pre […]

Bytosti Vydrovskej doliny prišli za deťm

Bytosti Vydrovskej doliny prišli za deťmi

Vydričkin zázračný deň, podujatie, ktoré organizuje OZ VYDRA pre deti z Čierneho Balogu ale aj pre deti z iných obcí, ktoré chcú svoj sviatok MDD prežiť v prírode, bolo tohto roku trochu iné ako po iné roky.V minulosti na stanovištiach vítali deti rozprávkové bytosti slovenských ľudových či iných rozprávok. V sobotu 1. júna bol rozprávkový […]

Vydričkin zázračný deň

Vydričkin zázračný deň

Občianske združenie VYDRA pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pozýva deti a ich rodičov, ako aj všetkých milovníkov prírody na podujatie Vydričkin zázračný deň, ktoré sa uskutoční vo Vydrovskej doline 1. júna. Začiatok podujatia je o 9:30. Vydrička si pre vás pripravila hry, poznávanie prírody, dobrodružstvo. Deti a pedagógovia Materskej školy Krám z Čierneho Balogu pre […]

Ľudová kultúra – sviatočná i na každý de

Ľudová kultúra – sviatočná i na každý deň.

Len nedávno sme prežívali sviatky jari– Veľkonočné obdobie. Hoci si ich každý užil po svojom – ako kresťanský sviatok alebo voľné dni plné slniečka, takmer každý si vyzdobil svoje obydlie, kraslicami, korbáčmi, slamenými figúrkami zajačikov a kuriatok… V mnohých prípadoch vyrobených v Číne. Schopní obchodníci reagujú na dopyt. A aj takto je možné zachovávať tradície. Ako sa píše v knihách, […]

Zákon o registri mimovládnych neziskovýc

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách platí už od januára tohto roku

Aké zmeny prinesie nový zákon mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO)? Na to si musí každá organizácia odpovedať sama. Od januára začal platiť zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prechodnom období (január 2019 – december 2020) sa bude register napĺňať a 1. januára 2021 bude […]

Dôležité je mať dobrých ľudí okolo seba

Dôležité je mať dobrých ľudí okolo seba

Paulína Balejová z Martina, Radovan Majer a Jakub Kula z Banskej Bystrice, Tomáš Goga z Topoľčian, Bohumila Horáková z Kadaně (ČR), Adam Perinay z Bratislavy, Michal Sitko a Radovan Laššák zo Zvolena a Milan Vaníček zo Slaného (ČR). Deväť mladých ľudí – stredoškoláci, vysokoškoláci a už aj pracujúci. Nie sú jediní, ktorí svojou dobrovoľníckou prácou pomáhajú organizácii VYDRA v Čiernom Balogu […]

PF 2019

PF 2019

„Začnite každý deň tak, ako by nebol všedný, ale niečím výnimočný!“ (Kevin Bisch) Všetkým ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2018. Budeme radi, ak nám zachováte priazeň aj v roku 2019. V novom roku Vám želáme, aby ste si mnoho nevšedných dní a výnimočných chvíľ užili v dobrom zdraví a s láskou svojich najbližších. Michaela, […]

Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji

Vtáka poznáš po perí, dedinčana po kroji

Hoci je kroj Čierneho Balogu strohý, je veľmi pekný a svojou jednoduchosťou elegantný. Priťahuje pozornosť návštevníkov Vydrovskej doliny. Miestny kroj využívame pri našich zážitkových programoch a pri rôznych príležitostiach (Privítanie po balocky, pri rôznych prezentáciách, výstavách cestovného ruchu, pri reprezentácii obce a regiónu…). Keďže kroje, ktoré sme doteraz vlastnili, neboli kompletné, boli obnosené a používaním sa značne poškodili, […]

Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hr

Zachytené objektívom v okolí Čierneho Hrona

V októbri sa uzavrel 4. ročník fotosúťaže a fotografie posúdila odborná porota v zložení Erika Šándorová, akademická maliarka, Ľudovít Lacuška z Fotoklubu Granus a fotograf Mgr. Mikuláš Paučo. Zopakovala sa situácia z minulého roka: Viaceré fotografie boli zaujímavé a inšpiratívne, no bolo ich malé množstvo, niektoré nespĺňali kritériá súťaže (nemohli byť zaradené a posudzované), iné boli nízkej technickej kvality. Do súťaže bolo zaradených […]

Dobré skutky sa nedejú len tak

Dobré skutky sa nedejú len tak

Tohto roku sa celoslovenské podujatie Týždeň dobrovoľníctva konalo od 16. do 22. septembra. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zastrešovalo mnohé aktivity sloganom „Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú!“. My vo Vydre však vieme, že dobré skutky sa nedejú len tak, treba na ne ešte aj dobrých ľudí J. Naše (vydrovské) týždne dobrovoľníctva sme mali dva. […]