Príroda okolo nás dnes už nevyzerá tak, ako kedysi. Napriek tomu môžeme na Slovensku stále nájsť prirodzene a voľné rastúce lesy, v ktorých má dodnes hlavné slovo príroda.

Viete, že aj na Slovensku máme pralesy? Za divokou prírodou pritom nemusíte cestovať až do Brazílie. Jeden z najznámejších slovenských pralesov sa nachádza neďaleko obce Čierny Balog. Dobročský prales ponúka zachovalú ukážku biotopu jedľovo-bukových lesov, ktoré sa na našom území vyvíjali tisícročia. Na Slovensku je takýchto lesov síce mnoho, no drvivá väčšina z nich vďaka zásahom človeka už dávno nepredstavuje prírodný les. Tento jedinečný kút našej krajiny pritom patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku a to od roku 1913. Dobročský prales síce dlhodobo slúži na vedecké účely a odborné exkurzie, no kúsok z neho predsa len môžete zazrieť i vy.

Využite jedinečnú možnosť návštevy ochranného pásma rezervácie s pohľadom do “interiéru” rezervácie so sprievodcom, ktorý informuje o histórii osídľovania okolitých osád, rezervácii, jej hodnotách, poslaní, vývoji a potrebe dodržiavať podmienky, ktoré jej zabezpečia človekom nerušený vývoj.

Prales ďakuje všetkým, ktorý pochopili túto nutnosť, aby mohol slúžiť na úžitok aj budúcim generáciám.

Prehliadka trvá: 2 – 2,5 hodiny (+presun autobusom 30 minút)
Cena na osobu: 4,00 € (pri vyššom počte účastníkov možnosť poskytnúť zľavu)
Objednávky: telefonicky na tel. čísle +421 901 764 766 minimálne 24 hodín pred prehliadkou.

Oblečenie a obuv do terénu je potrebné prispôsobiť počasiu. V prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia z bezpečnostných dôvodov nekoná!