Využite možnosť prehliadky po exkurznom chodníku k Dobročskému pralesu so sprievodcom aj počas jesene. Prihlásiť sa je možné minimálne 24 hodín na telefónnom čísle 0901 764 766.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Je chránená najvyšším (piatym) stupňom ochrany. Verejnosť má možnosť nazrieť do pralesa z exkurzného chodníka.

NPR Dobročský prales je jedným z najstarších chránených území na Slovensku – od roku 1913. Dôvodom ochrany je zachovanie zvyškov pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali tisícročia.

Vstupné:

Deti do 6 rokov                                                0 €

1 – 7 osôb                                                      30 €     poplatok pre celú skupinu

8 – 45 osôb                                                      4 €     na osobu

Je potrebné, aby sa účastníci prepravovali vlastným autom a jeden účastník odvezie sprievodcu.

Stretnutie účastníkov je v Čiernom Balogu v Envirocentre VYDRA najneskôr 15 minút pred odchodom, kde bude zaplatené vstupné. Exkurzia začína na Tlstom javore, kam sa účastníci so sprievodcom spoločne dopravia.

V prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia nekoná (Prales sa nachádza na Rudnej magistrále, počas búrok hrozí nebezpečenstvo úderu blesku).

Pri hranici pralesa