VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
Občianske združenie
Hlavná 51, 976 52 Čierny Balog
IČO: 35980672
tel.:+421 48 61 90 944, +421 901 764 766