Mimovládne neziskové organizácie a založenie občianskeho združenia

Pozývame vás na seminár, ktorý organizujeme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bystrici.

Uskutoční sa v stredu 28. novembra13:30 hodine v priestoroch Klubu Bombura v Brezne (Nám. gen. M. R. Štefánika 16). Seminár by mal trvať maximálne 3 hodiny.

Témy vzdelávania:

  • Občianska spoločnosť alebo „tretí sektor“
  • Porovnanie právnych foriem neziskových organizácií
  • Tvorba stanov občianskeho združenia

Formy vzdelávania:

  • Prednáška
  • Diskusia
  • Interaktívne cvičenia
  • Výmena skúseností

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. Svoju účasť nám potvrďte mailom na vydra@vydra.sk najneskôr do 26. novembra.