Ponuku odporúčame pre organizované skupiny, firmy, kolektívy zamestnancov ako samostatný poznávací zájazd alebo doplnkový program pre školenia, semináre a konferencie. Program je fyzicky nenáročný, zábavno-súťažný, s prvkami miestnych tradícií a folklóru, realizovaný v prírodnom prostredí so zapojením jedinečných turistických atrakcií – jazda Čiernohronskou železnicou a prehliadka Lesníckeho skanzenu.

Obľúbený jednodňový program pre organizované skupiny:  

9.30 – 10.00 h –  stretnutie a privítanie účastníkov „Po balocky“ s drevorubačskou zápražkou a s netradičným prípitkom – domácou frndžalicou (prípadne ochutnávka syrov a žinčice) spríjemnené spevom a hrou heligonkára
10.00 – 11.30 h – jazda Čiernohronskou železnicou do Vydrovskej doliny; prepad vlaku balockými zbojníkmi počas jazdy, ktorí neváhajú zastaviť vlak a vymáhať od „obetí“ výkupné.
11.30 – 13.00 h –  prehliadka Lesníckeho skanzenu – prechádzka lesom po 4-kilometrovom náučnom chodníku

13.00 – 14.00 h – obed v prírodnom prostredí Vydrovskej doliny s možnosťou ochutnať tradičné balocké jedlá
14.00 – 15.30 h – zábavné súťaže vychádzajúce z miestnych tradícií (Drevorubačský ding, Ryžovanie ušľachtilých kovov)

15.30 – 17.30 h – piknik v prírode

Každej skupine pripravíme optimálny program podľa požiadaviek s možnosťou výberu z nasledujúcich alternatívnych aktivít v rôznom rozsahu:

  • Privítanie „po Balocky“ – dievčatá v krojoch privítajú hostí drevorubačskými raňajkami (drevorubačská zápražka na balockom chlebíku), prípitok (frndžalica – domáca pálenka)
  • Heligonkár – spev a hra na heligónke spríjemňuje náladu účastníkov v krásnej prírode
  • Zbojnícky prepad vlaku so symbolickým „unesením a vykúpením” účastníkov, ukážkou hry na drumbli alebo fujare, plieskanie bičom
  • Lesnícky skanzen – chodník lesného času s náučnými panelmi v lone prírody, kde les odkrýva svoje tajomstvá z histórie lesníctva, významu, pestovania, ochrany lesa, práce lesníkov a spracovávania dreva
  • Drevorubačský ding – zábavné súťaženie v tradičných drevorubačských disciplínach vychádzajúce z miestnych zvykov a folklóru, aktivity: rezanie dreva ručnou pílou, hod „kľuchtou“, zatĺkanie klincov, škola plieskania korbáčom
  • Balocká tkáčka – prezentácia „preberanej väzby tkania” – tradičnej techniky zdobenia plátna s praktickou ukážkou tkania na krosnách
  • Zlatý ošiaľ vo Vydrove – spoznávanie dobrodružstva zlatokopov pri hľadaní pokladu vo Vydrovskej doline, kde najväčšia sopka na Slovensku, Poľana, zanechala drahé kovy a nerasty. Pod vedením inštruktora sa naučíte ryžovať „zlato“ tradičnými zlatokopeckými panvicami.

Všetky programy prispôsobujeme typu podujatia a individuálnym požiadavkám našich klientov. Zabezpečíme ubytovanie a ďalšie služby.