Vážená pani,
vážený pán,

ak ste remeselník, remeselníčka z Čierneho Balogu alebo jeho okolia a venujete sa tradičnému remeslu, LESY SR, š.p., Odštepný závod Čierny Balog Vám v spolupráci s našou organizáciu umožnia vystavovať a predvádzať svoje remeslo počas víkendov v mesiacoch júl a august v lesníckom skanzene. Ak máte záujem o prezentáciu svojho remesla v lesníckom skanzene, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0901 764 766 alebo na e-mailovej adrese vydra@vydra.sk.