V roku 2018 sú členmi správnej rady VYDRY:

predsedníčka správnej rady:
Ing. Csilla Droppová, PhD.
manažérska a marketingová odborníčka

členovia správnej rady:
Ing. František Budovec
starosta obce Čierny Balog

Ing. Miroslav Pepich
riaditeľ OZ Čierny Balog, LESY SR, š.p.

Ing. Andrej Feik
projektový manažér

Emília Skokanová
študentka

Adam Perinay
študent

Paulína Balejová
študentka

Mgr. Zuzana Korbová

Mgr. Marek Páleník

revízor:
Mgr. Tomáš Goga