VŠETKY TURNUSY SÚ PLNE OBSADENÉ!

Vydrovské letné tábory predstavujú ideál života detí v prírode. Ponúkajú prázdniny v znamení nezabudnuteľných dobrodružstiev a zábavy, vzrušujúcich prekvapení, nových priateľov, perfektných hier, výletov a výbornej nálady uprostred prírody. Tábory sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, podporujú tvorivosť, rozvíjajú pohybové zručnosti, dávajú priestor na únik z mesta od technických vymožeností. Stanovačka, romantické večery pri ohni, chutné jedlo z originálnej poľnej kuchyne, kúpanie v potoku zažijete len vo Vydrovskej doline.

Z listov rodičov

Toto nám napísali spokojní rodičia bezprostredne potom, ako sa ich deti vrátili z tábora domov:

„Pravdupovediac, mala som trošku obavu, keď dcéra do tohto tábora išla. Predsa len, ubytovanie v stanoch, poľná kuchyňa a v zásade pobyt pod holým nebom. Pre dnešné deti nič lákavé, myslela som si…Zážitky, s ktorými dcéra z tábora prišla, však môj prvotný predsudok radikálne zmenil. Naopak, práve takýto typ tábora by malo absolvovať každé dieťa.“

Po prezretí fotiek som dcére až závidela ten kopec zábavy, ktorý prežila. Bola už na viacerých táboroch, ale tento označila bez najmenšieho rozmýšľania za najlepší. Takže o rok Vám ju posielam znova.“

„Deťom ste dokázali pripraviť program plný nevšedných aktivít. Decká budú mať na čo spomínať.  Vďaka za  Váš čas, energiu a prácu, ktorá má zmysel.“

Z histórie

Vydrovské letné tábory začali v r. 1983 ako aktivita dobrovoľníkov mládežníckeho hnutia Stromu života, ktorí pomáhali zachrániť historickú Čiernohronskú železnicu. VYDRA v tradícii letných mládežníckych táborov pokračuje s rozšírenou ponukou o originálne tábory pre deti.

VYDROVSKÉ LETNÉ TÁBORY 2019

DETSKÉ TÁBORY

Termín: 14. – 20. júl 2019
Názov: Volanie zabudnutých
Vek: 8 – 15 rokov
Počet: 24
Variabilný symbol: 191
Charakteristika: Dobrodružný tábor plný zážitkov v prírode.
Hlavný vedúci: Adam Perinay
Anotácia: Staré mýty ožívajú, hrdinovia povstávajú, dávne boje pokračujú. Príď a bojuj s nami v prospech dobra! Pridaj sa ku Adamovi, Kubovi, Mišovi, Daliborovi, Baške, Adamovi, Bete a Kocúrovi a pomôž vyhrať dávny boj!
Poznámka: Odporúčame nebrať si na tábor vlastné jedlo a elektroniku.
Cena: 115 € (úhrada najneskôr do 31. 5. 2019)
129 € (úhrada po 1. 6. 2019)

Termín: 21. – 27. júl 2019
Názov: Strom života
Vek: 7 – 14 rokov
Počet: 24
Variabilný symbol: 192
Charakteristika: Environmentálny, dobrodružný, zážitkový
Hlavný vedúci: Milan Vaníček
Anotácia: Veľkolepý strom života, ktorého korene držia pokope celú našu Zem, začína chradnúť. Pomaly, ale isto umiera a potrebuje pomoc. Možno práve tvoju. Tak neváhaj a pridaj sa k našej záchrannej misii! Už na teba čaká Miňo, Mišo, Lenka, Kubo, Kristína a Linda.
Cena: 115 € (úhrada najneskôr do 31. 5. 2019)
129 € (úhrada po 1. 6. 2019)

Termín: 28. júl – 3. august 2019
Názov: Tajomstvá starej vydry
Vek: 8 – 15 rokov
Počet: 26
Variabilný symbol: 193
Charakteristika: dobrodružný, zážitkový, skúsenostný, environmentálny
Hlavná vedúca: Bohumila Horáková
Anotácia: Príroda – iné slovo v sebe neskrýva toľko krásy aj nebezpečenstva. Poznáš prostredie okolo seba? Túžiš ho spoznať a porozumieť mu? Poznaj svet tak, ako ho videli Indiáni v Amerike alebo barbarské kmene východu v dobách bez moderných technológií.
Cena: 115 € (úhrada najneskôr do 31. 5. 2019)
129 € (úhrada po 1. 6. 2019)

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR SPOJENÝ S TROJDŇOVÝM PUTOVANÍM A DOBROVOĽNÍCKOU PRÁCOU

Termín: 15. – 25. august 2019
Názov: Veľký Limpopo
Vek: od 15 rokov
Počet: 30
Variabilný symbol: 194
Hlavná vedúca: Paulína Balejová
Anotácia: Husou kožou steká pot, oči sliepňajú. Tlčie ti až v krku – slobodné a silné, odvážne a horúce, nebezpečné a pokojné. Pocíť Ho. Preži Ho! Srdce Divočiny.
Cena: 59 €

Prihlásenie na tábor

Kontaktujte nás buď osobne v kancelárii VYDRA, poštou, mailom alebo telefonicky na 048/61 90 944, 0901 764 766.
Všetky dôležité informácie ohľadne pobytu (prihláška, platba, miesto a čas stretnutia, zoznam vecí a potvrdenia, ktoré je nutné doniesť) pošleme obratom.
Dokumenty na stiahnutie:
Detský tábor – prihláška, info list, bezinfekčnosť, ošetrujúci lekár, táborový poriadok
Mládežnícky tábor – prihláška, info list, bezinfekčnosť do 18 rokov, bezinfekčnosť nad 18 rokov, ošetrujúci lekár, táborový poriadok

POZOR!!! Pri neuvedení (zatajení) skutočného zdravotného stavu účastníka do prihlášky, má zdravotník právo odmietnuť dieťa prebrať.

Zľavy na detské tábory
množstevná – 2 deti 3 %, 3 deti 6 %, viac ako 4 deti 9 %
vernostná – 2-krát 5 %, 3 – 5-krát 10 %, viac ako 5-krát 15 %
regionálna (okres Brezno) – 10 %
Zľavy sa nezlučujú. Vyberte si pre vás najvýhodnejšiu. Zľavy uplatnite zo sumy:
– 115 € (úhrada najneskôr do 31. 5. 2019)
– 129 € (úhrada po 1. 6. 2019)

Platba
bankový účet: SK72 5600 0000 0020 8341 3001
variabilný symbol: podľa termínu tábora
špecifický symbol: rodné číslo účastníka
konštantný symbol: 0308

Storno poplatky
28 – 14 dní 20 %, 13 – 8 dní 40 %, 7 – 4 dni 60 %, 3 – 1 deň 80 %, v deň nástupu 100 %, zmena termínu (menej ako 28 dní): 10,- eur

Ak chcete vedieť viac…

Lokalita
Vydrovská dolina pri Čiernom Balogu leží v centrálnej časti Veporských vrchov, v jednom z najzachovanejších pohorí Slovenska. Táborisko sa nachádza zhruba 1,5 km nad Lesníckym skanzenom.

Ubytovanie
v dvojmiestnych stanoch s podsadou a posteľami alebo vo štvormiestnych drevených chatkách vo vlastných spacákoch

Čo je v cene
Chutné jedlo z originálnej poľnej kuchyne, strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie v dreveničkách alebo stanoch, zdravotná starostlivosť, poistenie, plne organizovaný program, hry a súťaže, výlety do okolia, prehliadka Lesníckeho skanzenu, jazda historickou Čiernohronskou železnicou, tričko s potlačou.
Uvedená cena je konečná bez ďalších príplatkov.

Environmentálny program
Vo všetkých programoch táborov sú hravou formou zahrnuté prvky environmentálnej výchovy zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, vnímanie jej zákonitostí, zdravý životný štýl, tvorivosť, pohybové aktivity a šport.