Prihlášky prijímame e-mailovou poštou na adrese tabory@vydra.sk. Na inej našej e-mailovej adrese nebudú prihlášky akceptované. Klasickou poštou len po telefonickej dohode alebo na vyzvanie!

Prihlášku si, prosím, uložte v svojom počítači, vyplňte a zašlite na uvedenú adresu. Prihlášku neskenujte, prosím! Niektoré údaje zvyknú byť nečitateľné. Prihlášku podpíše účastník alebo jeho zákonný zástupca pri nástupe do tábora.

Vydrovské letné tábory predstavujú ideál života detí v prírode. Ponúkajú prázdniny v znamení nezabudnuteľných dobrodružstiev a zábavy, vzrušujúcich prekvapení, nových priateľov, perfektných hier, výletov a výbornej nálady uprostred prírody. Tábory sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, podporujú tvorivosť, rozvíjajú pohybové zručnosti, dávajú priestor na únik z mesta od technických vymožeností. Stanovačku, romantické večery pri ohni, chutné jedlo z originálnej poľnej kuchyne či kúpanie v potoku zažijete len vo Vydrovskej doline.

Prečítajte si, čo o nás napísali spokojní rodičia bezprostredne potom, ako sa ich deti vrátili z tábora domov.

Z histórie

Vydrovské letné tábory začali v r. 1983 ako aktivita dobrovoľníkov mládežníckeho hnutia Stromu života, ktorí pomáhali zachrániť historickú Čiernohronskú železnicu. VYDRA v tradícii letných mládežníckych táborov pokračuje s rozšírenou ponukou o originálne tábory pre deti.

TURNUSY LETNÝCH TÁBOROV NA ROK 2021

DETSKÉ TÁBORY

  1. Termín: 11. júl – 17. júl 2021 – PLNE OBSADENÝ
  2. Termín: 18. júl – 24. júl 2021 – PLNE OBSADENÝ
  3. Termín: 25. júl – 31. júl 2021 – PLNE OBSADENÝ

MLÁDEŽNÍCKE TÁBORY
  1. Termín: 1. august – 7. august 2021 – PLNE OBSADENÝ
   • Názov: Hybridná Anarchia
   • Info: Tábor je určený predovšetkým tým, ktorí sa rozhodli prísť na mládežnícky tábor po prvý krát.
   • Charakteristika: Dobrodružný tábor plný nových skúseností a zážitkov.
   • Prečítať viac o tábore – TURNUS PLNE OBSADENÝ
  2. Termín: 12. august – 22. august 2021- PLNE OBSADENÝ

PRIHLASOVANIE

Prihlášky prijímame e-mailovou poštou na adrese tabory@vydra.sk. Na inej našej e-mailovej adrese nebudú prihlášky akceptované. Klasickou poštou len po telefonickej dohode alebo na vyzvanie!

Prihlášku si, prosím, uložte v svojom počítači, vyplňte a zašlite na uvedenú adresu. Prihlášku neskenujte, prosím! Niektoré údaje zvyknú byť nečitateľné. Prihlášku podpíše účastník alebo jeho zákonný zástupca pri nástupe do tábora.

Dokumenty na stiahnutie

Všetky dôležité informácie ohľadne pobytu (miesto a čas stretnutia, zoznam vecí a potvrdenia, ktoré je nutné doniesť) pošleme (elektronicky) ešte pred nástupom do tábora (približne 7 dní pred začiatkom tábora).

POZOR!!!
Pri neuvedení (zatajení) skutočného zdravotného stavu účastníka do prihlášky, má zdravotník právo odmietnuť dieťa prebrať.

PLATBA A ZĽAVY

Platba
 • IBAN: SK72 5600 0000 0020 8341 3001
 • variabilný symbol: podľa termínu tábora
 • špecifický symbol: rodné číslo účastníka
 • konštantný symbol: 0308
 • storno poplatky pred nástupom:
  • 28 – 14 dní: 20 %
  • 13 – 8 dní: 40 %
  • 7 – 4 dni: 60 %
  • 3 – 1 deň: 80 %
  • v deň nástupu: 100 %
  • zmena termínu (menej ako 28 dní): 10,- eur
Zľavy
 • vernostná
  • 2-krát: 5 %
  • 3 – 5-krát: 10 %
  • viac ako 5-krát: 15 %
 • regionálna (okres Brezno): 10 %
 • Zľavy sa nezlučujú. Vyberte si pre vás najvýhodnejšiu. Zľavy uplatnite zo sumy:
  • 131 € (úhrada najneskôr do 30. 4. 2021)
  • 141 € (úhrada po 1. 5. 2021)

Na záver si môžete prečítať viac o lokalite, ubytovaní, prípadne sa dočítate viac zaujímavých informácii o jedle alebo environmentálnom programe.