Návrat k trvalým ľudským hodnotám predstavuje návrat k sebe samému. Uchovávať a chrániť základné hodnoty vidieka, prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo je prvoradým poslaním občianskeho združenia VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita. Takmer dvadsaťpäť rokov podporujeme vidiecky cestovný ruch, budujeme a šírime dobré meno obce Čierny Balog a celého regiónu.

Pomôžte nám vytvárať hodnoty pre Vás

Životné prostredie

 • organizovať aktivity pre dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí svojou prácou pomáhajú obci a regiónu,
 • rozvíjať činnosť Environcentra – areálu programov environmentálnej výchovy pre deti aj dospelých,
 • zachovávať prírodné hodnoty regiónu a šíriť osvetu (Národná prírodná rezervácia Dobročský prales, Národný park Muránska planina, CHKO Poľana),
 • posilňovať partnerstvo poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a rozvíjať ho s ohľadom na životné prostredie.

Kultúra, vzdelávanie a tradície

 • organizovať vzdelávacie programy rozvíjajúce vzťah k tradíciám a ľudovým remeslám,
 • pripravovať a organizovať kultúrne podujatia v obci,
 • prezentovať miestnu ľudovú kultúru a remeslá,
 • pomáhať vytvárať vzťah k miestnym tradíciám,
 • spolupracovať so školami v regióne.

Ako nás podporiť?

Poukázať 2 % (3 %) z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov:

 • IČO: 35980672
 • Obchodné meno: VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Čierny Balog, 976 52, Hlavná 51

Podporiť nás môže:

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane a jednoduchý návod nájdete tu!

Iné formy podpory

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom DARUJME.sk. Nestojí vás to ani cent navyše a podporíte tým našu činnosť.

qr-darujme