Od 16. do 22. septembra sa konal Týždeň dobrovoľníctva. V tomto týždni sa do

verejnoprospešných aktivít môžu zapojiť dobrovoľníci na celom svete a urobiť niečo užitočné

pre svoje okolie, komunitu, prírodu, chorých…

VYDRA má aktivít s dobrovoľníkmi po celý rok niekoľko, ale aj 16. septembra – v Týždni

dobrovoľníctva sme jednu uskutočnili. Nakrúcali sme Videopozvánky za zážitkami vo

Vydrovskej doline. Tento projekt nám finančne podporilo Partnerstvo Muránska planina –

Čierny Hron z grantového programu „Naštartujme s partnerstvom Muránska planina – Čierny

Hron“. Nakrúcať nám pomáhali deti zo ZŠ Jánošovka v Čiernom Balogu, miestni remeselníci,

naši animátori a dobrovoľníci.

Cieľom projektu je moderným a atraktívnym spôsobom vzbudiť záujem o návštevu

Vydrovskej doliny a následne zvýšiť turistický ruch v území. Žijeme v dobe nových

technológií. Aj keď ani tlačené slovo stále nestratilo svoju opodstatnenosť, myslíme si, že je

potrebné využívať viac internet, e-mailovú komunikáciu, sociálne siete a v neposlednom rade

nové interaktívne vyučovacie pomôcky, ktorými boli v ostatnom období vybavené školy na

Slovensku. Tieto moderné technológie umožňujú zapájať takmer všetky zmysly adresáta,

preto je škoda nevyužiť obraz, zvuk, hravosť, vtip, obrazotvornosť – všetko, čím môžeme

vernejšie priblížiť zážitok, ktorý návštevníka čaká vo Vydrovskej doline. Nakrútením

videopozvánok s našimi animačnými programami dosiahneme, že takáto propagácia bude

mať väčšiu výpovednú hodnotu, pretože nebude opisná ale názorná, so zvukom, titulkami

a upútavkami a pri rozhodovaní, kam na školský výlet, či s rodičmi počas prázdnin, poskytne

viac informácií, vyššiu kvalitu a kompletnosť. Veríme, že naše rozhodnutie pre moderný,

dynamický a príťažlivejší spôsob propagácie, ktorým budú krátke videopozvánky, prinesie

pozitívne odozvy a vyššiu návštevnosť územia.

M. Heretová