csillaV pondelok 7. decembra Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto ocenilo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v banskobystrickom kraji za rok 2015. Udelili ocenenia ľuďom so srdcom na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných. Členovia našej organizácie nominovali svoju predsedníčku správnej rady Csillu Droppovú, pretože neustále pracuje s dobrovoľníkmi – so „Stromákmi“ z pred 20-tich rokov, ako aj s novými, ktorí k nám prichádzajú. Vzdeláva dobrovoľníkov, členov občianskeho združenia, brigádnikov, verejnosť. Participuje na spolupráci partnerov v Čiernom Balogu a v regióne Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. Najvýznamnejší projekt ostatných rokov, na ktorom sa podieľala je Huculská magistrála – turistické putovanie na huculoch. Za OZ VYDRA pôsobí aj v komisii cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, kultúry a podnikateľských aktivít pri obecnom zastupiteľstve v Čiernom Balogu. Jej srdcovou záležitosťou sú Vydrovské letné tábory. Pôsobí aj v ďalších mimovládnych neziskových organizáciách v Banskej Bystrici a v Bratislave, je členkou Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie. Csilla Droppová si odniesla ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity.
Tešíme sa spolu s ňou.