Lienka a Ferdo mravec

Lienka a Ferdo mravec

Vydričkin zázračný deň každoročne patrí deťom nie len z Čierneho Balogu, ale všetkým, ktoré do Vydrovskej doliny prídu. Tohto roku sme privítali deti a ich rodičov, či starých rodičov nielen z blízkeho okolia – susedných obcí a Brezna, ale aj z Banskej Bystrice, Zvolena, Rimavskej Soboty, z Bratislavy… A tak lesnícky skanzen prijal viac ako tisíc účastníkov podujatia.

Spoločne sme v sobotu 4. júna oslávili Medzinárodný deň detí hrami, súťažami a dobrou zábavou.

Deti si za svoju šikovnosť a vedomosti odniesli odmeny a pozreli si školské predstavenie žiakov ZŠ Jánošovka Čierny Balog. Deti zo Zelenej školy predviedli hru Živá voda, ktorú s deťmi nacvičila pani učiteľka Mgr. Mária Budovcová. Hudobno-tanečné číslo zase so žiakmi pripravila pani učiteľka Mgr. Renáta Kvietková.

Že všetko vyšlo veľmi dobre, patrí poďakovanie najmä vedeniu obce Čierny Balog za organizačnú pomoc, LESOM SR, š.p., odštepný závod Čierny Balog za poskytnutie areálu Lesníckeho skanzenu, ČHŽ za dopravu rozprávkovým vláčikom a ZŠ Jánošovka v Čiernom Balogu – žiakom i pedagógom – za aktívnu pomoc pri realizácii. Poďakovanie patrí aj ďalším podporovateľom podujatia: Milanovi Jurošovi – reštaurácia Koliba Vydrovo, Komunitnému centru, n.o., neformálnemu združeniu onkologických pacientov Pomôžme pomáhať v Čiernom Balogu,  FunZONE VEŽA – tajomstvo skutočného zážitku… z Polomky, a všetkým dobrým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli.

Hodnotné ceny do tomboly venovali: Čiernohronská železnica, OZ TREND v Polomke, LESY SR, Jozefína Kováčiková, Miroslav Penziwiater, Autoservis, pneuservis, Patrik Zemko, Marcela Giertlová a ďalší.

Osobitne sa chcem poďakovať aj našim dobrovoľníkom – členom OZ VYDRA, ktorí pricestovali z rôznych kútov Slovenska, venovali svoj čas a schopnosti, aby pripravili a dotvorili podujatie Vydričkin zázračný deň 2016.

 

  1. Heretová