img_7494_zm
Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Dnes výnosné remeslá sú už iné, ako tie, ktoré prinášali obživu ľuďom v minulosti a ktorým hovoríme “ľudové“ alebo „tradičné“. O tých sa dnes často hovorí že sú na vymretie, alebo na dne.
Pre nás, terajšie pracovníčky OZ VYDRA bola letná turistická sezóna 2014 prvou vo Vydre. Tohtoročná je už tretia a tak už môžeme aj trochu porovnávať koľko remeselníkov z Čierneho Balogu s nami spolupracuje.
V roku 2014 boli v turistických informačných kanceláriách umiestnené výrobky od ôsmich remeselníkov. V tomto roku máme výrobky od devätnástich výrobcov z Čierneho Balogu. Sortiment je rôzny: tkaničky (cigánske šnúrky), vrecúška, tašky, tkané prestierania a obrusy, oblečenie inšpirované ľudovou tematikou a časti krojov, vyšívané opasky a iné módne doplnky, textilné bábiky, drevené výrobky a hračky, kožené výrobky, keramika, sviečky a iné ručne vyrobené suveníry. A sme radi, že sa aj dobre predávajú. Medzi týmito remeselníkmi sú aj traja výrobcovia, čo majú vek pod tridsať rokov.
Okrem predaja remeselných výrobkov radi spolupracujeme s miestnymi remeselníkmi aj v rámci programov pre základné a stredné školy, firemné skupiny či pre rodiny s deťmi, ktoré navštívia Čierny Balog. Návštevníci tak majú možnosť spoznať miestnu pôvodnú kultúru, stretnúť šikovných ľudí a odniesť si niečo pekné na pamiatku. Takýchto spolupracujúcich remeselníkov máme teraz šesť.
Poslaním OZ VYDRA je zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, spolupráca s partnermi v obci a v území, podpora trvalo udržateľného rozvoja v regióne. Jedným z cieľov je zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva. Pre našu organizáciu je veľmi dôležité v rámci cestovného ruchu propagovať a ponúkať miestnu ľudovú kultúru, tradičné remeslá, pôvodnú kuchyňu a spôsob života. Čím viac návštevníkov bude mať o ňu záujem, tým viac remeselníkov zostane pri pôvodnom remesle a je väčšia šanca, že sa zachová pre budúce generácie.
Využívame rôzne príležitosti, aby sme prezentovali aj miestnych ľudových umelcov – hudobníkov, spevákov a tanečníkov, a odporúčame aj návštevu pamätnej izby (malé múzeum obce) s veľmi peknou národopisnou expozíciou.
Miestna kultúra stojí za povšimnutie, ba čo viac – stojí za to, aby sme ju zachovali a pýšili sa ňou aj v budúcnosti. Ako vidieť, stále tu žijú šikovní ľudia, ktorí k nej majú blízko a ľudové remeslo ich možno všetkých neuživí, ale rozhodne nie je na dne.

M. Heretová