Čas vianočný, keď sa nám mnohí snažili zabrnkať na city, aby rozozvučali struny štedrosti, už pominul. Je znepokojujúce, kde všade peniaze chýbajú. Aj Vy máte pocit, že peňazí je dosť, ale v nesprávnych vreckách?

Blíži čas vyrovnať sa so štátom a odviesť dane. Začnú sa ozývať rôzne organizácie so žiadosťou o podporu našimi dvomi percentami. Aj VYDRA je jednou z nich a budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť jej činnosť a poukážete 2% svojej dane na verejnoprospešné aktivity.

Asignovaná daň nie je charita. Je povinnosťou každého odvádzať štátu daň z príjmu. Z tejto dane odvádzame 98% do štátneho rozpočtu a o 2% môžeme rozhodnúť kto, kde a ako ho použije, samozrejme na verejnoprospešné ciele. Rodičia zvyčajne podporujú aktivity svojich detí. Mnohí podporujú združenia na pomoc chorým a zdravotne znevýhodneným. Je možné podporiť aj kluby, kde sa sami môžeme realizovať, niečo naučiť, stretávať sa s ľuďmi, rozvíjať svoju komunitu a byť spoločne prospešní iným. Je na nás, ako sa rozhodneme, kam poukážeme malú čiastku svojej dane. Alebo môžeme celých 100% odviesť štátu a veriť, že tí čo ho spravujú, naše peniaze použijú správne. Je čas rozhodnúť sa.

M. Heretová